Hoe Oud Wordt Een Kalkoen?

Hoe Oud Wordt Een Kalkoen
Hoe leeft hij? – Kalkoenen leven van nature in groepen in de bossen van Noord- en Midden-Amerika. Als huisdier kom je ze over de hele wereld tegen. Kalkoenen leven het grootste deel van de dag op de grond. Om te slapen kiezen ze meestal een plekje in een boom, dat is veiliger.

 • De wilde kalkoen kan een klein stukje vliegen;
 • Sommige gefokte rassen kunnen helemaal niet meer vliegen omdat ze te zwaar zijn;
 • In een groep kalkoenen is het heel duidelijk wie er de baas is en wie niet;
 • De dieren ‘praten’ door middel van geluiden met elkaar;

Het bekendste geluid is het klokkende geluid dat de mannetjes (hanen) maken om de aandacht van vrouwtjes (hennen) te trekken.

Hoe oud wordt een kalkoen in gevangenschap?

De kalkoen is een opvallende verschijning met zijn gekleurde lellen en aanhangsels aan zijn kop. Kalkoenen zijn niet zo moeilijk te houden voor wie een voldoende groot stuk grond heeft om een groepje te kunnen vormen. Houd wel rekening met het ver dragende geklok van de mannetjes! Kies een dier dat bij uw situatie past: lees vóór het kopen eerst of de kalkoen het huisdier is dat u zoekt.

Kalkoenen zijn grote siervogels. Ze kunnen wel 120 centimeter hoog worden en hun vleugels hebben een spanwijdte (lengte van de uitgestrekte vleugels van punt tot punt) van 140 centimeter. Een volwassen kalkoen kan tien kilo wegen.

Kalkoenen kunnen erg goed zien en horen. Ze worden in gevangenschap gemiddeld twaalf jaar oud. De kalkoen heeft een aantal ondersoorten en kent meer dan twintig verschillende rassen. Voorbeelden van rassen zijn de Duitse blauwe, de Ronquières kalkoen en de Sologne kalkoen.

Zij verschillen vooral van elkaar in kleur. In het oog springende uiterlijke kenmerken van kalkoenen zijn hun kale kop en keel- en neuslellen. Kalkoenen komen van oorsprong uit Noord- en Midden Amerika. Ze leven daar voornamelijk in bosrijke gebieden.

Als huisdier komen ze over de hele wereld voor. In Duitsland en Nieuw Zeeland leven kalkoenen die oorspronkelijk als huisdier gehouden werden, maar daarna weer verwilderd zijn. Kalkoenen blijven het grootste deel van de dag op de grond. Als een kalkoen gaat slapen, gaat hij meestal in een boom zitten.

 1. De wilde kalkoen kan ook vliegen, maar geen grote afstanden;
 2. Sommige gefokte rassen kunnen dat nauwelijks nog, omdat ze te zwaar zijn;
 3. Kalkoenen zijn groepsdieren, de mannetjes leven meestal gescheiden van de vrouwtjes;

In een groep kalkoenen heerst een rangorde. Kalkoenen communiceren vooral door middel van geluiden. Het bekendste geluid is wel het klokkende geluid dat de mannetjes maken om vrouwtjes aan te trekken. Kalkoenen worden vaak buiten gehouden op een afgerasterd terrein.

Hoewel ze goed tegen kou kunnen, is het verstandig om voor een nachthok te zorgen. Voor twee kalkoenen moet het nachthok minstens negen vierkante meter groot zijn en liefst voorzien van zitstokken. Als het niet mogelijk is om de kalkoenen op een groot terrein te houden, kunt u ook een volière maken.

Deze moet voor twee kalkoenen ongeveer zestien vierkante meter groot zijn. Ook in een volière is een nachthok voor de kalkoenen aan te raden. Als bodembedekking in het nachthok kunt u bijvoorbeeld stro of houtkrullen gebruiken. Kalkoenen nemen graag een zandbad, zorg er dus voor dat er zand aanwezig is in hun verblijf.

Kalkoenen kunnen het best in groepen gehuisvest worden, maar ze moeten dan wel voldoende ruimte hebben. De beste groepssamenstelling is een haan met meerdere hennen. Houd kalkoenen niet samen met ander pluimvee zoals kippen, vanwege het overdragen van ziekten.

Kortwieken is het afknippen van een aantal slagpennen van de vleugels, zodat de kalkoen niet (goed) meer kan vliegen. Wanneer u ervoor kiest om uw kalkoenen te (laten) kortwieken, moet dit jaarlijks herhaald worden. Als een kalkoen namelijk in de rui is, groeien er weer nieuwe pennen aan.

Het is verstandig het kortwieken te laten uitvoeren door iemand met ervaring. Kalkoenen zijn geen knuffeldieren en houden er niet van om vastgehouden te worden. Soms is het toch nodig om een kalkoen op te pakken.

Sla dan vanaf achteren beide armen om het lichaam van de kalkoen heen. Zorg ervoor dat u ook de vleugels vast heeft, dan kunt u de kalkoen van de grond tillen. De poten van een kalkoen zijn kwetsbaar, dus wees daar voorzichtig mee. Als een kalkoen mensen als zijn soortgenoten gaat zien, bestaat de kans dat hij de baas probeert te worden over ‘zijn’ mensen.

 • Dit geldt vooral voor een haan;
 • Die zal dan aanvallen met zijn poten, door tegen mensen op te vliegen en door te pikken;
 • Dit gedrag zien we soms bij kalkoenen die te weinig contact met soortgenoten hebben;

Een boze kalkoen kan een mens verwonden, maar echt gevaarlijk is het niet. Als kinderen aangevallen worden door een volwassen haan, is het een ander verhaal. Voor dieren geldt dat ze ziektes kunnen hebben die overdraagbaar zijn van dier op mens (zoönosen).

Was daarom altijd uw handen na contact met uw huisdier. Van nature zijn kalkoenen omnivoor, dat betekent dat ze niet alleen plantaardig, maar ook dierlijk voedsel, voornamelijk insecten, eten. In gevangenschap kunt u een kalkoen voeren met speciaal kalkoenvoer, meestal in korrelvorm.

Dit is verkrijgbaar bij veevoederbedrijven en in de dierenspeciaalzaak. Kalkoenenvoer bevat een hoger eiwitgehalte dan standaard siervogelvoer. Naast deze kalkoenkorrel kunt u een kalkoen altijd bijvoeren met groenvoer, zoals bijvoorbeeld boerenkool. Voor jonge kalkoenen is er speciaal opfokvoer.

 1. Als ze 18 weken oud zijn, kunnen jonge kalkoenen met de oudere dieren mee-eten;
 2. Naast kalkoenvoer hebben kalkoenen maagkiezel nodig;
 3. Dit zijn kleine steentjes die ze opeten;
 4. In de maag zorgen die voor een betere vertering van het voedsel;
See also:  Hoe Lang Duurt Het Besterven Van Vlees?

Kalkoenen zijn zware vogels. Zorg voor extra stevige voerbakken die niet makkelijk omgestoten worden. Kalkoenen moeten altijd de beschikking hebben over voldoende, vers drinkwater. Hanen zijn over het algemeen kleurrijker dan hennen, ze zijn ook een stuk groter en hebben felgekleurde keellellen.

Kalkoenen zijn na ongeveer tien maanden geslachtsrijp. Een haan trekt hennen aan door klokgeluiden te maken en zijn staartveren omhoog te zetten in waaiervorm. Een haan paart meestal met meerdere hennen en zorgt daarna niet voor de eieren of de kuikens.

De hen bouwt een nest op de grond en legt daar acht tot twintig eieren in. Na 25 tot 31 dagen broeden komen de eieren uit. De kuikens komen al na 24 uur van het nest af en eten dan zelf. Let de eerste dagen op dat ze het eten en water kunnen vinden. Zorg voor een voldoende warme, tochtvrije omgeving, bijvoorbeeld door de moeder met haar kuikens in een binnenhok te zetten zodat ze niet in het natte gras kunnen lopen.

 1. Bij koud weer kunt u eventueel een extra warmtelamp ophangen, want kalkoenkuikens hebben veel warmte nodig;
 2. Het duurt ongeveer twee weken voordat ze een beetje kunnen vliegen;
 3. De jonge kalkoenen blijven vier tot tien maanden bij hun moeder;

Veel voorkomende aandoeningen bij kalkoenen zijn worminfecties, huidmaden en hartproblemen. Een zieke kalkoen vertoont lusteloos gedrag, zondert zich af van de groep en stopt met eten. Een groep kalkoenen zal dieren met afwijkend gedrag pikken. Daarom is het zaak een zieke kalkoen apart te zetten.

Een ernstige ziekte die bij kalkoenen voorkomt is ‘Blackhead’ of histomoniasis, veroorzaakt door een protozo, Histomonas meleagridis. Vooral kalkoenen tot ongeveer vier maanden oud worden het slachtoffer.

De ziekte wordt overgedragen via de eitjes van spoelwormen, die zich ook in wormen en insecten kunnen bevinden, en ook via direct contact met besmette dieren. De protozo zelf gaat buiten het lichaam snel dood, maar binnen de eitjes van de spoelworm kan hij lange tijd overleven in bijvoorbeeld stallen en grasland, en zo weer kalkoenen besmetten.

De protozo vestigt zich in de blinde darm en beschadigt deze. Daardoor ontstaan bijkomende infecties met darmbacteriën. Vaak wordt later ook de lever aangetast. Besmette vogels worden sloom, eten slecht en vallen af.

Ze zonderen zich af van de groep en zien er slecht uit. Vaak krijgen ze gele diarree en zit er bloed in de ontlasting. Bovendien kan de kop donker verkleuren, maar dat gebeurt niet altijd. Een ziek dier sterft vaak binnen enkele dagen, dieren die de ziekte overleven hebben blijvende interne beschadigingen.

Er is geen geneesmiddel voor deze ziekte, en er is nog geen preventief middel geregistreerd. Ook andere pluimveesoorten, zoals de kip, kunnen besmet worden met Histomonas , maar zijn minder gevoelig en vertonen lang niet altijd symptomen.

Ze kunnen de ziekte echter wel overdragen! Het is daarom niet verstandig om kippen of andere vogels bij kalkoenen te huisvesten. Raadpleeg bij twijfel over de gezondheid van uw kalkoenen uw dierenarts. Voor het op een verantwoorde wijze houden van een kalkoen als huisdier is geen specifieke ervaring nodig.

 • Hij stelt niet veel eisen aan zijn verzorging of voeding;
 • Wel heeft hij veel ruimte nodig, want het is een grote vogel;
 • Jonge kalkoenen kunt u bijvoorbeeld kopen bij een fokker;
 • Overleg wel even met uw buren: het klokkende geluid dat de haan maakt is tot een afstand van anderhalve kilometer te horen;

De mogelijkheid bestaat dat uw buren niet gecharmeerd zijn van dit geluid. Voor de veel voorkomende rassen betaalt u vanaf tien euro per kuiken, zeldzame rassen zijn duurder. Het maken van een verblijf is een eenmalige uitgave, daarna moet het verblijf wel onderhouden worden.

Hoe slapen kalkoenen?

Kalkoenen zijn echte loopvogels, maar ze kunnen ook een eindje fladderen. In de natuur leven ze in kleine groepjes van een haan (mannetje), twee of drie hennen (vrouwtjes) en enkele jongen. Wilde kalkoenen slapen in bomen, maar de hen maakt bij voorkeur op de grond haar nest, waarin ze 20 tot 25 eieren legt.

Hoe oud kalkoen slachten?

Slachtleeftijd. De Label Rouge kalkoenen worden na minimaal 140 dagen geslacht en leven dus dubbel zo langs als een traditioneel gekweekte kalkoen.

Welk dier kan het langst leven?

Dieren die het langst leven – Niet alle dieren die ontzettend oud worden mag of kan je als huisdier houden. De brughagedis mag je wel als huisdier houden, deze wordt gemiddeld 80 jaar oud. Maar ze kunnen ook wel 100 jaar en in sommige gevallen zelfs 150 jaar worden.

De rode zee-egel kan een leeftijd van 200 jaar bereiken. Hanako was een koikapper die een leeftijd van 226 jaar bereikte. Houd er rekening mee dat de gemiddelde koikarper lang niet zo oud wordt. Landschildpadden kunnen wel erg lang meegaan, soms tot wel 250 jaar.

De mossel doet hier met maximaal 400 jaar nog een schepje bovenop. Dan heb je nog de sponzen, er zijn exemplaren gevonden die ouder dan 1000 jaar zijn. Het dier dat het langst leeft is de Turritopsis nutricula. Hij heeft geen maximum leeftijd maar is biologisch onsterfelijk.

 • Deze kwallensoort verandert, wanneer hij eenmaal volwassen is, terug naar de poliepfase;
 • Om vervolgens weer opnieuw volwassen te worden;
 • Dit kan deze kwal oneindig vaak herhalen;
 • De Turritopsis nutricula is dus onsterfelijk hoewel de meeste exemplaren een ziekte krijgen of door roofdieren worden opgegeten;

Dan is het einde verhaal. Hoe Oud Wordt Een Kalkoen .

Kan een kalkoen bijten?

Gezondheid: welke ziektes en aandoeningen komen voor bij de kalkoen?  – Wanneer je kalkoenen houdt, hou je best een oogje in het zeil om volgende aandoeningen te herkennen: 

 • Worminfecties , bijvoorbeeld van spoelwormen kunnen fataal zijn voor jonge kalkoenen.
 • Blackhead (ook wel histomoniasis genoemd): jonge kalkoenen zijn vaak het slachtoffer van deze ziekte die afkomstig is uit de eitjes van spoelwormen. Die eitjes bereiken het lichaam van de kalkoen vaak via wormen of insecten die ze eten op de grond. De blinde darm wordt aangetast, waardoor er al snel nog meer problemen ontstaan. De darm wordt geïnfecteerd en meestal wordt ook de lever aangetast. De ziekte eindigt vaak met de dood van het dier en helaas is er geen geneesmiddel voor. Zet daarom nooit kippen bij kalkoenen, want deze ziekte wordt door kippen overgebracht!   
 • Huidmaden : vliegen leggen eitjes op de huid van de kalkoen. De maden van  de vliegen komen uit de eitjes op de huid. Daarna bijten ze zich een weg door de huid van de kalkoen, waardoor zij erg veel schade kunnen aanbrengen.
 • Hartproblemen   
 • Vederluizen : ze blijven vooral rond de kop, vleugels en de cloaca van het dier zitten. Merk je op dat je kalkoen luizen heeft? Ga zo snel mogelijk op zoek naar een middel voor de behandeling! 
See also:  Welke Gist Voor Brood?

    Merk je dat je kalkoen lusteloos is, niet meer eet en zich afzondert van de groep? Dan ga je best zo snel mogelijk naar een dierenarts. Zet in de tussentijd de zieke kalkoen ergens weg van de groep. Als de groep merkt dat de kalkoen ziek is, loop je het risico dat ze haar aanvallen om de rangorde in de groep te herstellen. Voor sommige medische ingrepen of andere gebeurtenissen is het belangrijk om de kalkoen toch op te tillen.

Dan sta je best achter de kalkoen en sla je je beide armen om hem heen, alsof je hem een knuffel geeft. Ook de vleugels moeten in de knuffel zitten, anders zal de kalkoen deze wild op en neer slaan. Zo kan hij zowel zichzelf als jou bezeren.

Probeer ten slotte zo voorzichtig mogelijk te zijn met de poten van de kalkoen, want die zijn erg kwetsbaar. Hoe Oud Wordt Een Kalkoen Als een kalkoen ziek is, zonder je hem best af van de groep.

Waarom een banaan voor het slapen gaan?

Bananen bevatten melatonine and serotonine, chemische stoffen die erom bekend staan dat ze het lichaam helpen om te slapen. Bovendendien bevat deze voeding ook nog magnesium en tryptofaan. Neem in de avond een banaan voordat je naar bed gaat en je slaapt als een roos.

Kan een kalkoen vliegen?

Eigenschappen [ bewerken | brontekst bewerken ] – Kalkoenen zijn zeer weerbaar: ze pikken, krabben en delen klappen uit met hun vleugels. Ze hebben een uitstekend gezichtsvermogen overdag, maar ‘s nachts kunnen ze minder goed zien. Ze zijn ook zeer beweeglijk.

Hoe oud wordt een kip slacht?

Slachtleeftijd – Beter Leven kippen zijn van een trager groeiend ras (geen plofkip) en gaan op latere leeftijd naar de slacht. Voor 2 sterren kip bedraagt die leeftijd 56 dagen. De kippen in de gangbare houderij gaan tussen de 35-42 dagen naar de slacht.

Hoe planten kalkoenen zich voort?

Voortplanting in de natuur – Het broedseizoen is van januari tot februari. De mannetjes houden zich afzijdig van de jongen. Vrouwtjes bouwen het nest, broeden en zorgen gedurende een jaar voor de jongen. Het nest bestaat uit een ondiepe kuil tussen dichte begroeiing of hoog gras.

Hoeveel kalkoenen zijn er in Nederland?

20-12-2016 02:00 Hoe Oud Wordt Een Kalkoen © ANP Het aantal landbouwbedrijven in Nederland dat zich bezighoudt met de fok van kalkoenen, eenden en konijnen voor consumptiedoeleinden, daalde tussen 2000 en 2016 van 436 naar 149 bedrijven. Dit meldt CBS. Aantal bedrijven met kalkoenen, slachteenden en konijnen

Aantal bedrijven met kalkoenen, slachteenden en konijnen

  Kalkoenen Slachteenden Konijnen
2000 100 100 100
2001 99,17 87,72 91,04
2002 92,56 85,09 82,59
2003 66,12 70,18 75,62
2004 76,03 64,91 73,13
2005 73,55 81,58 73,13
2006 65,29 83,33 70,15
2007 57,85 83,33 62,19
2008 52,07 70,18 50,75
2009 51,24 80,7 43,28
2010 46,28 69,3 45,27
2011 42,15 59,65 42,79
2012 38,02 55,26 36,82
2013 35,54 47,37 33,83
2014 33,88 45,61 36,32
2015 29,75 47,37 32,34
2016* 30,58 49,12 27,86

In 2016 waren in Nederland 56 bedrijven met konijnen, 56 met eenden en 37 met kalkoenen. Rond de eeuwwisseling waren dat nog respectievelijk 201, 114 en 121 bedrijven. Het aantal kalkoenen daalde in de periode 2000–2016 met bijna de helft, tot 760 duizend stuks. Had een bedrijf met kalkoenen in 2000 nog gemiddeld 13 duizend dieren, in 2016 is dat gemiddelde gegroeid naar 21 duizend.

 • Nederlandse bedrijven hielden 360 duizend konijnen in 2016, 7 procent minder dan in 2000;
 • Wel steeg het gemiddelde aantal konijnen per bedrijf van 2 duizend dieren rond de eeuwwisseling naar iets minder dan 6,5 duizend dit jaar;

Hield een eendenbedrijf zestien jaar geleden nog bijna 8,5 duizend dieren, in 2016 is dat verdubbeld naar bijna 17 duizend per bedrijf. Het aantal eenden kwam in 2016 uit op iets meer dan 930 duizend dieren.

Hoe noem je een baby kalkoen?

De kalkoen (Meleagris gallopavo) De mannelijke kalkoen wordt haan genoemd, de vrouwelijke kalkoen hen en de jongen zijn de kuikens.

Hoe noem je het geluid van een kalkoen?

Overzicht

Dier Werkwoord Onomatopee
kalkoen klokken, snateren
kat mauwen, miauwen spinnen miauw
kikker kwaken, kwakken, rikkekikken, kwekken, brullen, rikken kwak
kip kakelen, tokken, klokken tok

.

Wat eet een kalkoen Kuiken?

Kalkoenen zijn grote siervogels uit Noord- en Midden Amerika die in de 16e en 17e eeuw met Spaanse schepen naar Europa zijn overgebracht. Het vlees van de kalkoen bleek namelijk zeer geschikt voor consumptie. Kalkoenen kunnen uitgroeien tot een hoogte van ruim een meter.

Een volwassen kalkoen weegt al gauw tien kilo. De kalkoen heeft een aantal ondersoorten en kent meer dan twintig verschillende rassen, waaronder de Duitse blauwe, de Ronquières en de Sologne. Kenmerkend voor de kalkoen zijn hun de kale kop en de keel- en neuslellen.

Net als andere pluimveesoorten zijn kalkoenen groepsdieren, de mannetjes leven meestal gescheiden van de vrouwtjes, hoewel een koppel van een haan met meerdere hennen zeker geschikt is. In een groep kalkoenen heerst een rangorde. Kalkoenen communiceren vooral door middel van geluiden.

 1. Het bekendste geluid is wel de roffelende kwakel die de mannetjes laten horen om hun territorium af te bakenen;
 2. Huisvesting Kalkoenen kunnen buiten worden gehouden op een afgerasterd terrein;
 3. Het hele jaar door zijn ze graag buiten;

Ze kunnen goed tegen winterse omstandigheden. Op een te klein oppervlak gaan ze zich al gauw vervelen. Geef ze dus de ruimte en een terrein waar ze wat kunnen onderzoeken. Ze hebben een flink nachthok nodig, met zitstokken. Het nachthok moet goed geventileerd kunnen worden, zodat de kalkoenen over frisse lucht kunnen beschikken.

 • Voorkom dat de dieren op de tocht komen te zitten;
 • Net als kippen nemen kalkoenen graag een zandbad;
 • Voeding en water Er is speciaal kalkoenvoer, meestal in korrelvorm;
 • Dit is verkrijgbaar bij veevoederbedrijven en in de dierenspeciaalzaak;

Kalkoenenvoer heeft een hoger eiwitgehalte dan standaard siervogelvoer. Voor jonge kalkoenen is er speciaal opfokvoer. Net als kippen hebben kalkoenen maagkiezel nodig. Brandnetels zijn ook goed voor ze, met als insecten, wormen kleine muizen, kikkers, bessen en vruchten.

 1. Ook pakken ze nog wel eens een kuiken van de kip;
 2. Het zijn grote vogels dus hebben ze veel water nodig;
 3. In de winter kan later op de dag nog wat extra graan worden gegeven;
 4. Rauw vlees compenseert het gebrek aan dierlijke eiwitten in de winter;

Hanteren Hanen zijn in de regel niet agressief, maar kunnen wel dreigend en uitdagend gedrag vertonen. Geef de haan nooit een schop, want dat ervaart hij als een uitdaging tot een gevecht. Pak de haan zo nu en dan op door hem van achteren te benaderen en beide armen om hen heen te slaan.

 1. Til hem op, loop zo enige tijd met de haan rond en werp hem vervolgens van je af;
 2. De haan zal zeer onder de indruk zijn;
 3. Ziekten Aandoeningen bij kalkoenen zijn worminfecties, huidmaden en hartproblemen;
 4. Berucht is Blackhead of Zwartekoppenziekte;

in de winter kunnen tenen, poten en lellen bevriezen als deze in aanraking komen met water. Broedsheid en kuikens Pas als een hen acht maanden is, begint ze eieren te leggen. Ze leggen ongeveer elke 3 tot 5 dagen een ei. Kalkoenen worden lang niet zo makkelijk broeds als kippen.

 • Het is het beste om de hen zodra ze eieren gaat leggen, in contact te brengen met de haan;
 • Geef ze de ruimte;
 • En voorzie de hen van een dekje op de rug;
 • Dit voorkomt beschadigingen tijdens de paring;
 • Kalkoenen zijn gewend op de grond een nest te maken;

Bescherm het nest tegen indringers. Het kan zijn dat meerdere hennen tegelijkertijd op hetzelfde nest gaan zitten. Als de hen op de eieren blijft zitten, laat haar dan met rust, maar voorzie haar wel geregeld van watern en voedsel. Het broeden duurt 28 dagen.

Als de eieren uitkomen, zorg er dan voor dat hen en kuikens een plek hebben waar het lekker warm is. Op de eerste dag hebben ze een temperatuur van 35 graden nodig, Dat kan elke drie dagen met een graad worden verminderd, totdat de 21 graden is bereikt.

Tot acht weken hebben de kuikens voer nodig met een hoog percentage eiwitten: 24 tot 28%. Als ze een week of zeven zijn, kunnen ze naar buiten. Waar komt het woord kalkoen vandaan? De Engelsen hebben het over ”turkey”, de Turken spreken over ”hindi”, de Duitsers noemen ‘m ”Puter” of ”Truthahn”, de Fransen ”dindon”, de Spanjaarden ”pavo” of ”pava”, de Portugezen ”peru”.

Dat in ons taalgebied deze bijzondere vogel ”kalkoen” heet, lijkt het gevolg van een misvatting, maar is zeker geen toeval. Een artikel over kerstkalkoenen in de NRC gaf aanleiding tot twee ingezonden brieven.

Een van Jeroen van Rooijen, die de link legt met Calicoet (Calcutta, nu Kolkata) en een van India-expert en historicus Dirk Kolff. De laatste wijst erop dat niet Calcutta in Bengalen maar Calicut (nu Kozhikode) aan de Malabarkust van wat nu de deelstaat Kerala op de ZW-kust van India is, tot de naam kalkoen heeft geleid.

 1. Katoenen stoffen: calico(t)s Maar hoe komt het dat een vogel uit Amerika bij de naamgeving zo’n omweg heeft gemaakt? Kolff geeft een verklaring: vanuit de streek aan de Malabarkust rond Calicut – waar Vasco da Gama in 1498 voet aan wal zette – werden grote hoeveelheden kantoenen stoffen, bekend als calico(t)s, naar Portugal erscheept;

Handelaren verspreidden deze katoentjes via de Iberische havens over Europa. Ze bleken een hit. De katoentjes kwamen hier aan in dezelfde tijd dat de eerste kalkoenen vanuit Amerika werden aangevoerd. ”Dat de spectaculaire nieuwe vogel uit Amerika, die ons bereikte op dezelfde schepen die ook de kantoentjes brachten, de naam van dat verre Calicut kreeg, is te begrijpen”, aldus Kolff. Kalkoenrassen:

 • Ronquieres
 • Narragansett
 • Rode Bourbon
 • Norfolk Black Turkey

Terug naar :

 • Pluimvee