Hoe Schrijf Je Fruit In Het Engels?

Hoe Schrijf Je Fruit In Het Engels
Turks fruit

het fruit the fruit
fruit fruit ; edible fruit

.

Hoe schrijf je fruit?

Vertalingen fruit EN>NL 1 the part of a plant that produces the seed, especially when eaten as food : “The fruit of the vine is the grape. ” vrucht 2 a result; something gained as a result of hard work etc : “the fruit of his hard work. ” vrucht to produce fruit : “This tree fruits early.

” vrucht dragen ‘fruitful (Bijvoeglijk naamwoord) producing (good) results : “a fruitful meeting. ” vruchtbaar fruition (Zelfstandig naamwoord) an actual result; the happening of something that was thought of, hoped for etc : “Her dreams came to fruition.

” vervulling ‘fruitless (Bijvoeglijk naamwoord) useless; with no results : “a fruitless attempt. ” vruchteloos ‘fruitlessly (Bijwoord) vruchteloos ‘fruity (Bijvoeglijk naamwoord) of or like fruit : “a fruity taste” met fruitsmaak fruit is a collective noun taking a singular verb: Fruit is good for you ; The tree bears fruit (not fruits ). Overige bronnen

to fruit vruchten dragen (ww. )
the fruit het gevolg ; de consequentie (v) ; het uitvloeisel ; het voortvloeisel ; het fruit ; de vrucht (v) ; het ooft
fruit fruit

Bronnen: KNNV Botanical glossary; interglot; Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `fruit` Voorbeeldzinnen laden. Synoniemen EN: result Download de Android App Download de IOS App.

Hoe noem je sla in het Engels?

lettuce.

Hoe noem je groenten in het Engels?

de groente – zelfst. naamw. (v. )

Uitspraak:   [ˈxruntə]
Verbuigingen:   -n, -s (meerv. )

voedsel van planten – vegetable

We eten ‘s avonds altijd groenten en vlees of vis. – In the evenings we always eat vegetables, and meat or fish.
onbespoten groente

© K Dictionaries Ltd. Overige bronnen

de groente (v) the vegetable ; the onion
groente vegetable crop ; vegetable

Bronnen: mwb; interglot; Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `groente` Voorbeeldzinnen laden. Synoniemen NL: ui NL: vaste plant Download de Android App Download de IOS App.

Wat is bloemkool in het Engels?

bloemkool cauliflower.

Is het fruit of groente?

Botanisch verschil tussen groenten en fruit – Vruchten zijn de plantendelen die het zaad omringen. Zij zijn gegroeid uit het vruchtbeginsel of vanuit de basis van de bloem. Alle andere eetbare plantendelen zoals stengels, wortels en bladeren worden aangeduid als groenten.

Op deze botanische definitie bestaan echter uitzonderingen. Tomaten worden meestal als groenten beschouwd terwijl ze plantkundige bekeken duidelijk vruchten zijn. Andere uitzonderingen zijn paprika’s, doperwten, komkommers, aubergines en maïskorrels.

Ondanks het feit dat zij anatomisch vruchten zijn, noemen we ze toch groenten. Omgekeerd behoren meloenen tot de plantenfamilie van de komkommerachtigen maar worden ze tot de fruitsoorten gerekend.

Hoe zeg je groeten in het Engels?

met vriendelijke groet best wishes kind regards.

Wat is kool in het Engels?

de kool en de geit sparen

de kool the coal ; the coals ; the cabbage
kool coal ; carbon ; cabbage

.

Wat is een citroen in het Engels?

citroen

de citroen the lemon
citroen lemon

.

Wat is courgette in het Engels?

Vertalingen courgette NL>EN zelfst. naamw.

Uitspraak:   [kurˈʒɛt(ə)]
Verbuigingen:   -s (meerv. )

langwerpige groene groente – zucchini, squash een salade met courgette – salad with zucchini © K Dictionaries Ltd. Overige bronnen

de courgette the courgette ; the zucchini
courgette courgette

Bronnen: Wakefield genealogy pages; Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `courgette` Voorbeeldzinnen laden. Alternatieve spelling of gebruik

See also:  Welk Fruit Is Goed Voor Ogen?
Let op; `courgette` wordt wel in UK-Engels gebruikt maar niet of zelden in US-Engels. In UK-Engels gebruikt men `courgette` In US-Engels gebruikt men `zucchini`

Download de Android App Download de IOS App.

Hoe noem je kruiden in het Engels?

Nederlands Dutch Engels English Duits German Deutsch
Dille Dill Dill, Gurkenkraut
Dragon, Drakebloed, Klapper- kruid, Slangekruid Tarragon Estragon
Bonenkruid Savory Bohnenkraut, Pfefferkraut, Saturei, Kölle, Winterbergminze
Maggi plant, Lavas Lovage, Sea parsley Liebstöckel, Maggikraut, Lavas, Lusstock

.

Hoe heet creme fraiche in het Engels?

Crème fraiche in het Engels ± sour cream.

Wat is een druif in het Engels?

druif

de druif the grape
druif acinus ; trunnion ; berry ; grape

.

Hoe zeg je aardappel in het Engels?

aardappel → potato. aardappel → potato, spud.

Hoe zeg je boerenkool in het Engels?

Ongelooflijk z oa l s boerenkool , d ie waarschijnlijk een paar jaar oud is, stinken kan! ls2. annefrank. org ls2. annefrank. org You wouldn’t believe how much kale can stink when it’s a few years old! annefrank. org annefrank. org
Wat metazachloor betreft, is een dergelijke aanvraag ingediend voor gebruik [. ] op raapz aa d , boerenkool , k oo l, koolrapen, [. ] rapen en granen. eur-lex. europa. eu eur-lex. europa. eu As regards metazachlor, such an application was made for the [. ] use on rapese ed , kale, ca bbage, swedes, [. ] turnips, and cereals. eur-lex. europa. eu eur-lex. europa. eu
Met het oog op die aanvraag moeten de bestaande MRL’s voor lever van runderen, [. ] schapen en geiten worden gewijzigd, [. ] aangezien raapz aa d , boerenkool , k oo l, koolrapen, [. ] rapen en granen als diervoeder worden [. ] gebruikt en residuen kunnen terechtkomen op voeder voor deze dieren. eur-lex. europa. eu eur-lex. europa. eu In view of that application, it is necessary to modify the existing MRLs [. ] for liver from bovines, sheep and goats, [. ] since rap es eed, kale, cab ba ge, swedes, [. ] turnips, and cereals are used as feed, [. ] and residues may end up on forage for these animals. eur-lex. europa. eu eur-lex. europa. eu
Gekarameliseerde korst met salade van zoet zu r e boerenkool , k no flook en ui € 7,50 bimhuis. nl bimhuis. nl Caramelized flat cake, salad of sweet sour kale with garlic and onion € 7,50 bimhuis. com bimhuis. com
Boerenkool w a s zeer waardevol vanwege de vorstbestendigheid. coquinaria. nl coquinaria. nl Kale was very valuable because of its resistence to frost. coquinaria. nl coquinaria. nl
Een bijzonder hoogtepunt is het nationale feest ‘Biike’ (Fries: vuursignaal) op 21 februari: terwijl de [. ] ‘Biiken’ langzaam uitdoven, serveren de restaurants het [. ] traditionele gerecht v a n boerenkool m e t worst en [. ] gebakken aardappelen. hapimag. com hapimag. com A special highlight is the national “Biike” (Friesian: fire symbol) on 21 [. ] February: While the “Biiken” are burning, the restaurants serve the [. ] traditional g reen cabbage with s ausage and [. ] roast potatoes. hapimag. com hapimag. com
Recept Tip: Verhit een [. ] scheutje olijfolie in een pan en bak in blokjes gesneden rode en gele papr ik a , boerenkool e n k noflook. fromhollandonline. com fromhollandonline. com Recipe Tip: Heat a little olive oil in a pan and sautee diced red and yellow peppers , kale a nd garlic. fromhollandonline. com fromhollandonline. com
Luteïne is een geelkleurig pigment dat voorkomt in eieren, maïs en groene bladgroenten zoals spinazie, broccol i e n boerenkool. newtricious. nl newtricious. nl Lutein is a yellow-colored pigment which can be found in eggs, corn and green leafy vegetables like spinach an d broccoli. newtricious. nl newtricious. nl
Verbeterde ontbijtgranen, bonen, [. ] sojavoeding, spina zi e , boerenkool e n b roccoli. muscle-fitness. nl muscle-fitness. nl Fortified breakfast cereals, beans, [. ] soya foods, sp inac h, kale an d br oc coli. muscle-fitness. com. au muscle-fitness. com. au
Juice PLUS+® Groenten Mix bevat tien voedingsrijke groenten en granen: wortel, peterselie, bie te n , boerenkool , b ro ccoli, kool, spinazie, tomaat, rijstvezels en havervezels. juiceplus. nl juiceplus. nl Juice PLUS+® Vegetable Blend contains ten nutrient-dense vegetables and grains: carrots, parsley, beets, kale, broccoli, cabbage, spinach, tomatoes, rice bran, and oat bran. juiceplus. be juiceplus. be
Schi k d e boerenkool m e t kastanjes [. ] en gort op een schotel of in een schaal, en leg de worsten erop, al dan niet in plakjes gesneden. coquinaria. nl coquinaria. nl S eve kale wit h chestnuts and groats [. ] on a dish, and arrange the sausages whole or in slices on top. coquinaria. nl coquinaria. nl
Ontgiftende voedingsmiddelen die [. ] [. ] rijk zijn aan chlorofyl en goed zijn voor de lever zijn onder andere tarwe- en gersteg ra s , boerenkool , p et erselie, alfalfa, spinazie, groene kool en hun sappen. rawsuperfoods. com rawsuperfoods. com Detoxifying foods and their juices that are good for the liver include chlorophyll rich wheat and barley grasses, kale, parsley, alfalfa, spinach and cabbage. rawsuperfoods. com rawsuperfoods. com
U kunt ze ook verse dingen uit uw tuin geven, zoals vers [. ] gras, peterselie, paardenbloem, [. ] wortels, selderij, brocc ol i , boerenkool ,   sp inazie en komkommer, [. ] maar vergeet niet: te veel groen voer kan diarree veroorzaken. supremepetfoods. nl supremepetfoods. nl You can also feed treats from your garden such as fresh [. ] grass, parsley, dandelion, carrot, [. ] celery, bro cc oli, kal e, spinach an d cu cumb er , but [. ] remember; too much green food can cause diarrhoea. supremepetfoods. com supremepetfoods. com
Onder de vele andere rotatie-systemen van toepassing zijn op kleine schaal moestuinen, worden de instellingen van de meest populaire op basis van nutritionele behoeften van de verschillende groenten verdeeld in drie groepen – een hoge consumptie van nutri¿nten (met uitzondering van kool, koolrabi, komkommers, sla, aubergine, meloenen, aardappelen, paprika’s, tomaten, selderij, knolselderij, spinazie, squash, [. ] courgette), medium (knoflook, kruiden, [. ] bieten, snijb ie t , boerenkool , w or telen, witlof, [. ] uien, venkel, prei, radicchio, radijs, [. ] raket, schorseneren ), zwak (bonen, sperziebonen, tuinbonen, erwten, peterselie). nl. ongarden. eu nl. ongarden. eu Among the many different rotation systems applicable to small scale vegetable gardens, the settings of the most popular are based on nutritional requirements of different vegetables divided into three groups – high consumption of nutrients (except cabbage, kohlrabi, cucumbers, lettuce, eggplant, melons, potatoes, peppers, tomatoes, celery, celeriac, [. ] spinach, squash, zucchini), medium (garlic, [. ] herbs, b ee ts, c har d, kale , c arr ots, ch icory, [. ] onions, fennel, leeks, radicchio, radishes, [. ] rocket, black salsify ), weak (beans, green beans, broad beans, peas, parsley). ongarden. eu ongarden. eu
Als één van de helpers in het Achterhuis en verantwoordelijk voor de dagelijkse boodschappen kon Miep zich voorstellen dat de [. ] bewoners zo nu en dan best eens reden tot klagen hadden als ze voor de zesde [. ] achtereenvolgende d a g boerenkool m e eb racht. miepgies. nl miepgies. nl As one of the helpers in the Secret Annex and responsible for the daily [. ] groceries, Miep could well imagine that the occupants had reason to complain when she brought [. ] cabbage for the si xth day running. miepgies. nl miepgies. nl
Kruisbloemige groenten (broccoli, bloemkool), donkergroene groen te n ( boerenkool , s pr uitkool en andere koolsoorten), bessen (aardbeien, bosbessen en frambozen), flavanol-planten (groene thee, cacao, druivenzaden, olijven), specerijen en kruiden (kurkuma, gember, Boswellia), en andere planten zoals knoflook zijn allemaal rijk aan antioxidanten die de productie van [. ] [. ] antioxidatieve enzymen door het lichaam verbeteren. charlespoliquin. com charlespoliquin. com The cruciferous vegetables (broccoli, cauliflower), dark green vegetables (kale, collards), berries (strawberries, blueberries, and raspberries),  flavanol plants (green tea, cocoa, grape seeds, olives), spices and herbs (turmeric, ginger, boswellia), and others such garlic all have “antioxidants” that will improve the body’s antioxidant enzyme production. charlespoliquin. com charlespoliquin. com
Niemand had gedacht dat je niet kun t d e boerenkool z i en in de film kan. stargatestudios. de stargatestudios. de No one had thought of it that you can not see the kale in the film can. stargatestudios. de stargatestudios. de
Wat ik echt niet lekker vin d i s boerenkool u i t de oven, broccoli, champions en sommige bonen. foodmuseum. nl foodmuseum. nl What I really don’t like is curled green kale from the oven, broccoli, mushrooms and certain beans. foodmuseum. nl foodmuseum. nl
Onze vrienden zeiden nooit dat ze meer dan genoeg hadden van twee weken achter el ka a r boerenkool o f i ets anders. miepgies. nl miepgies. nl Never was a comment made about how tired our friends were of eating kale, more than two weeks of kale, or some other food. miepgies. nl miepgies. nl
Proef tijdens jouw verblijf in [. ] [. ] de Versilia, de typische gerechten van Forte dei Marmi: van de zeer goede vers gevangen vis tot de typische geitekazen uit de Apuane Alpen, van het brood en de focaccia tot de typische zw ar t e boerenkool u i t de provincie Lucca. tuscany-vacation. us During your stay in Versilia, taste the typical dishes of Forte dei Marmi: from the excellent fresh fish to goat cheeses, typical of the Apuan Alps, from bread and focaccia to the Tuscan kale typical of the province of Lucca. tuscany-vacation. us tuscany-vacation. us
See also:  Wanneer Fruit Eten?

.

Hoe zeg je ja in het Engels?

ja → yes, aye, yep, yeah.

Wat is het meervoud van fruit?

fruits zelfstandig naamwoord, meervoud.

Wat is de definitie van fruit?

Fruit is altijd de vrucht van een plant, zoals een aardbei. De groente die je eet kan ook een ander deel zijn, bijvoorbeeld de wortel, knol, stengel of het blad. Denk aan een blaadje spinazie of een stengel bleekselderij. Maar, tomaten en komkommers zijn ook vruchten, maar die noemen we weer groente.

Hoe fruit je groente?

Fruiten of aanzweten is een kooktechniek, waarbij in een open pan gesneden groenten in boter of olie al roerend worden gebakken. Dit wordt vaak bij uien gedaan. De gesnipperde uien krijgen hierdoor een licht goud-gele kleur, en worden glazig. Fruiten wordt gedaan om het aroma en de smaak van de groente te verbeteren. Deze komen namelijk beter vrij door verhitting. De kooktechniek is vergelijkbaar met sauteren.