Wat Gaat Brood Kosten?

Wat Gaat Brood Kosten
‘ Gemiddeld kost een kilo brood 2,71 euro. Dat kan weleens een bedrag ruim boven de vijf euro worden. En brood is een eerste levensbehoefte. ‘ De NVB vertegenwoordigt grote industriële bakkerijen, die 85 procent van de Nederlandse broodmarkt bepalen en veelal leveren aan supermarkten, bakkersketens en de horeca.

Wat kost een brood bij de bakker 2022?

Elk jaar berekent de economische commissie sinds 2003 (de vrijmaking van de broodprijs) de evolutie van de kosten tegenover die van het voorgaande jaar. De stijging van de broodindex bedraagt 167,85 -148,70, wat een stijging met 12,88% betekent in 2022.

Zal brood duurder worden?

Niet alleen bij de bakker, maar ook in de supermarkt zal brood de komende tijd ongetwijfeld duurder worden. Dat komt omdat de prijzen van grondstoffen dreigen te ‘exploderen’, na de Russische inval in Oekraïne.

Hoeveel duurder is brood?

Waar je vorig jaar april nog gemiddeld 1,99 euro betaalde voor een kilo brood, is dat nu 2,19 euro. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK. De prijsstijging was iets groter dan gemiddeld in Nederlandse supermarkten: die was 8,1 procent.

Hoeveel kost brood bij bakker?

Brood

Abdijbrood groot 2,30 € Aantal – + Abdijbrood klein 1,65 € Aantal – +
Grof galette brood klein 1,45 € Aantal – + Maya brood 2,15 € Aantal – +
Multigranen brood rond groot 2,30 € Aantal – + Multigranen brood rond klein 1,65 € Aantal – +
Roggebrood groot 2,15 € Aantal – + Roggebrood klein 1,45 € Aantal – +

.

Welk eten wordt duurder door oorlog?

‘Perfect storm’ 03 maart 2022 17:00 Aangepast: 03 maart 2022 19:33 Het zaaien van zonnebloemen in de buurt van de Oekraïense stad Charkov, eind april 2020. Beeld © ANP / Shutterstock / Ukrinform Het is al enige tijd schrikken bij het afrekenen van een kar vol boodschappen en de komende tijd zal die schrik alleen maar groter worden. Door de Russische invasie van Oekraïne worden pasta, brood, groente en ook vlees nog duurder, verwachten experts.

 • Al voor de inval waren de voedselprijzen wereldwijd heel hoog, benadrukt Nadia Menkveld, landbouweconoom bij ABN Amro;
 • In februari werd voedsel 4,6 procent duurder in Nederland, blijkt uit de Europese inflatiecijfers;

Dat kwam door een samenloop van omstandigheden: de hoge prijzen voor energie, graan, zuivel, plantaardige oliën en veevoer. Daarnaast werden de coronamaatregelen opgeheven, met extra vraag als gevolg.

Is het goedkoper om zelf brood te bakken?

Goedkoper? – Deze prijzen dateren uit het jaar 2019 en kunnen ondertussen opgeslagen zijn. Een zelfgebakken brood is (meestal) goedkoper dan een brood van de warme bakker. In de prijs van een zelfgebakken brood zitten namelijk geen kosten voor de arbeidstijd of de verkooptijd, zoals dat het geval is bij de warme bakker. De volgende aspecten spelen wel een rol:

 • de broodmix die je gebruikt, of de reeks broodbakproducten (bloem, gist, vetstof…)
 • de kost van de broodbakmachine
 • het verbruik van elektriciteit tijdens het bakken (hoewel dat verwaarloosbaar is en voor een brood maar enkele eurocenten zou bedragen)
 • de prijs van het water dat je toevoegt

Volgens Marc Thoné van Aveve kost een zelfgebakken, ‘normaal’ brood je in totaal ongeveer € 1,70 à € 1,80. Hij maakt de volgende berekening:

 • € 1,20: een all-in-mix kost gemiddeld € 6 voor 2,5kg. Dat betekent dat je voor één brood € 1,20 betaalt aan grondstoffen (voor een brood heb je 500 gram mix nodig)
 • € 0,375: de kost van de broodbakmachine die je kan afschrijven. Als je een toestel koopt van € 75 en je gemiddeld 2 broden per week bakt (of zo’n 200 broden per jaar)
 • de kost van het water
 • de kost van het elektriciteitsverbruik

Speciale broden zoals waldkornbrood, glutenvrij brood of biobrood kosten natuurlijk wat meer.

Wat wordt duur door de oorlog?

Mogelijk brengt Australië wat verlichting, want dat land heeft net een recordoogst gehad. Daardoor is er nu veel vraag van landen die hun graan naar alle waarschijnlijk niet meer uit Oekraïne en Rusland halen. Dan zonnebloemolie, dat ook veel in Rusland en Oekraïne wordt geproduceerd.

De twee landen zijn goed voor zo’n 15 procent van de wereldwijde export. Zonnebloemolie wordt ook weer in allerlei producten verwerkt, zoals mayonaise, shampoo en brood. De prijs van daarvan kan dus ook stijgen.

Daarnaast zijn Rusland en Belarus belangrijke leveranciers van potas, een grondstof voor kunstmest. Als de prijs daarvan stijgt, zullen boeren dit mogelijk minder gebruiken en dus minder voedsel kunnen produceren. Met als gevolg nog verder oplopende voedselprijzen.

Rusland is een van de grootste producenten van grondstoffen als ijzererts, staal en allerlei soorten metalen. Zo is het land verantwoordelijk voor de helft van de wereldproductie van palladium, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt in uitlaten van auto’s, telefoons en tandvullingen.

Ook komen er flinke hoeveelheden platina, aluminium en nikkel uit Rusland. Palladium en platina zijn onder meer belangrijk om microchips te maken. Nikkel wordt onder meer gebruikt in batterijen van elektrische voertuigen. De prijzen van die metalen zijn de afgelopen dagen verder opgelopen.

De tekorten kunnen leiden tot nog grotere problemen bij de industrie. “De aanvoerlijnen hebben al een flinke opdonder gehad door corona”, zegt Jan-Paul van de Kerke, econoom bij ABN Amro. “Dit conflict komt daarbovenop.

See also:  Wanneer Is Iets Groente En Wanneer Fruit?

De prijzen voor industriële producten, zoals een auto, kunnen hierdoor verder toenemen. ” De mogelijke problemen rond voedsel en metalen zijn ondergeschikt aan het grootste probleem voor Europa: het mogelijke tekort aan gas. Dat is niet alleen nodig om de huizen te verwarmen en te koken, ook de industrie leunt zwaar op gas als energiebron en het is belangrijk voor de elektriciteitsopwekking.

En Russisch gas is belangrijk voor Europa, want goed voor 40 procent van het totale verbruik. Tot nu toe zijn er geen tekenen dat Rusland de gasleveranties voor de langetermijncontracten stopzet. Maar de verwachting is dus wel dat de gasprijzen zullen stijgen.

“De zware industrie heeft een relatief klein aandeel in Nederland, dus het effect zal op macroniveau meevallen”, zegt Van de Kerke. “Maar als bedrijven een hogere gasrekening hebben, zullen zij die hogere kosten doorberekenen aan hun klanten. Dat zal dus leiden tot hogere inflatie.

” Rusland produceert niet alleen veel gas, het is ook een wereldspeler op de oliemarkt. Het vormt samen met de Verenigde Staten en Saudi-Arabië de top-3 van grootste olieproducenten in de wereld. De helft van de Russische export van ruwe olie gaat via een pijplijn van West-Siberië naar Duitsland, waar het verder over Europa verdeeld wordt.

De vrees bestaat dat de Russen de toevoer afsluiten, hoewel ze altijd ontkennen dat ze dat zullen doen. Ruwe olie is de belangrijkste basisgrondstof voor veel producten die we gebruiken, denk aan plastic en brandstof. Er wordt onder meer kerosine, benzine en producten voor de chemische industrie mee gemaakt.

Hoewel het voor Europa mogelijk is om ruwe olie uit andere landen te halen, zal ook de olieprijs verder stijgen als de oorlog in Oekraïne voortduurt. Kijkend naar de prijzen van voedsel, metalen en energiebronnen is het volgens economen bijna onvermijdelijk dat de inflatie verder stijgt.

In welke mate hangt af van hoe het conflict zich ontwikkelt. De oorlog in Oekraïne kan uiteindelijk ook invloed hebben op de beslissingen die bedrijven nemen voor de toekomst. “Hoe langer dit conflict gaat duren, hoe moeilijker het wordt voor bedrijven om investeringen te doen”, zegt Van der Veen.

Wat wordt duur door oorlog?

Rijk van Nijmegen 27 maart, 09:04 • 5 minuten leestijd Wat Gaat Brood Kosten Boodschappen doen wordt voor steeds meer mensen een aanslag op de portemonnee. © ANP NIJMEGEN – Benzine, gas, brood en zelfs friet: alles wordt steeds duurder. Komt dat allemaal alleen maar door de oorlog in Oekraïne? Of zijn er ook andere oorzaken? En wanneer houden de prijsstijgingen op? Charan van Krevel, econoom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, legt het uit.

“Bij inflatie dragen de zwakste schouders de zwaarste lasten. ” De inflatie gaat aan niemand voorbij. We betalen meer voor alles. “Een samenloop van omstandigheden”, noemt Van Krevel dat. Hoe zit dat? “De Europese Centrale Bank (ECB) pompt veel geld in de economie”, legt hij uit.

“En hoe meer geld er in omloop is, hoe meer mensen uitgeven en hoe verder de prijzen van goederen stijgen. ” Maar als alles daardoor duurder wordt, waarom doet de ECB dat dan? “Dat heeft te maken met de recessie in 2008. Toen is er meer geld gemaakt en is de rente naar beneden gegaan om de economie overeind te houden.

Wat kost oorlog Rusland?

De Kyiv School of Economics schatte begin mei dat het land tussen de 564- en 600 miljard dollar schade heeft opgelopen door de oorlog. Alleen al de kosten vanwege de vernietigde en beschadigde infrastructuur werd toen geraamd op 92 miljard dollar.

Wat kost brood bij de warme bakker?

Wat kost een brood bij de bakker? – Bij de supermarkt kan je in de aanbieding een brood kopen voor minder dan 1 euro, bij de warme bakker kost een brood EUR 2,20.

Wat kost een brood bij de bakker 2021?

Hoe werkt het principe van een kettingindex door in de prijsontwikkeling? – Jaarlijks worden het mandje van de CPI en de bijbehorende wegingen aangepast. December is de koppelmaand. Dat betekent dat we eerst een zogenoemde korte prijsindex berekenen, waarbij de index van december is vastgesteld op 100.

De korte index van januari toont het prijsverloop tussen januari en december en de korte index van juli toont het prijsverloop tussen juli en december. Door de prijsontwikkeling van de korte reeks in maand M te vermenigvuldigen met de lange index van december krijgen we de lange index van maand M.

Het is dus, in het voorbeeld van de taart bij de bakker, niet de prijsontwikkeling tussen april 2021 en april 2020 die een lagere weging krijgt, maar de prijsontwikkeling tussen april 2021 en december 2020. En door het sterke seizoenspatroon van taart met een prijspiek in april wordt de grote prijsverandering tussen april 2021 en december 2020 in veel mindere mate meegenomen, dan de prijsverandering het jaar daarvoor (tussen april 2020 en december 2019).

See also:  Waar Zitten Geen Calorieën In?

Anders gezegd, de prijsdaling van taart tussen april 2020 en december 2020 weegt zwaarder mee dan de prijsstijging tussen december 2020 en april 2021. De consumenten in dit fictieve land hebben daardoor gemiddeld ook meer financieel voordeel genoten van de prijsdaling tussen april 2020 en december 2020 dan dat zij financieel nadeel hebben van de prijsstijging tussen december 2020 en april 2021 en het klopt dus dat er een prijsdaling overblijft.

De sterke prijspiek van taart in april wordt door de veel lagere weging als het ware platgeslagen in de totale prijsontwikkeling van brood, koek en taart samen. Omgekeerd betekent dit ook dat de prijsdip van taart in de zomer minder sterk tot uitdrukking komt in de totale prijsontwikkeling.

Dit effect is dus vooral zichtbaar in specifieke maanden waar de prijs van taart piekt of juist een dip heeft, maar over het hele jaar wordt dit effect uitgemiddeld. De jaarmutaties in afzonderlijke maanden kunnen dus sterk afwijken, maar de jaarmutatie gemiddeld over 2021 wijkt veel minder sterk af, zie Tabel 5.

Het effect op de gemiddelde jaarmutatie is het gevolg van het minder meewegen van de gemiddelde prijsontwikkeling van taart, maar ook van de verandering van de weging van brood en koek. Overigens is dit voorbeeld met slechts drie verschillende producten behoorlijk extreem en zullen de effecten in de praktijk veel kleiner zijn.

Tabel 5 Jaarmutatie van de totale prijsontwikkeling bij de bakker in 2021

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Gemiddeld
Situatie 1: weging 2021 is gelijk aan 2020 8,6 7,8 7,8 5,9 7,8 7,8 8,5 8,5 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
Situatie 2: weging taart 2021 is lager dan in 2020 11,1 7,1 7,2 -2,5 7,2 7,3 11,4 11,4 7,4 7,5 7,5 7,5 7,3
Situatie 3: weging koek 2021 is lager dan in 2020 7,0 6,4 6,4 4,8 6,4 6,5 7,2 7,2 6,5 6,6 6,6 6,6 6,5

.

Wat voor eten wordt duurder?

We betalen fors meer voor ons eten. Uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vooral de prijzen van vlees en vis afgelopen maand flink omhoog zijn geschoten.

Wat is gezonder brood van de bakker of supermarkt?

Bakker vs. reguliere supermarkt – In principe zit er geen verschil tussen de broden van de reguliere supermarkt en die van de bakker (qua voedingswaarde). Wanneer je kijkt naar twee dezelfde broden, zal er qua voedingswaarde niet zo veel verschil in zitten.

 1. Dit is de reden dat brood bij de bakker niet per se gezonder is;
 2. Maar er zijn wel degelijk verschillen;
 3. Er zijn bijvoorbeeld bakkers die andere ingrediënten gebruiken, zoals biologisch of lokaal;
 4. Ook zijn er bakkers die het graan zelf vermalen tot bloem/meel;

Dit zal per bakker verschillen en daarom kun je dit het beste navragen bij je lokale bakker. Een ander verschil is dat bij de bakker het niet gaat om grote hoeveelheden die geautomatiseerd worden gemaakt. De smaak zal vaak verschillen en daarbij zal er een verschil zitten in het assortiment van broden.

Wat kost een volkoren brood?

Fijn volkorenbrood € 2,84.

Wat kost een vers stokbrood?

Dit stokbrood is gemaakt met tarwedesem in plaats van roggedesem en is dus iets zachter en milder van smaak. Voor 18 uur besteld, binnen 1 dag(en) op te halen. € 1,59 Vermelde prijs is een richtprijs per stuk. Dit product is niet beschikbaar voor dit afhaalmoment.

 1. Kies een ander afhaalmoment;
 2. Sluit deze melding;
 3. Het product werd toegevoegd! Dit is de maximum hoeveelheid;
 4. Neem contact op met de winkel voor grotere reservaties;
 5. ( 053 51 01 20 );
 6. Sluit deze melding;
 7. Kies eerst een afhaalmoment Er liep iets fout;

Het product werd toegevoegd! Het gekozen afhaalmoment is niet mogelijk voor dit artikel.

 • Liefde voor het vak
 • Lekker vers
 • Van de beste kwaliteit

Wat kost een volkorenbrood bij de warme bakker?

Fijn volkorenbrood € 2,84.

Wat kost een heel bruin brood?

Bruinbrood is een van de meest gekochte broden in Nederland. Bruinbrood wordt gebakken van tarwemeel. Het voordeel van tarwemeel boven tarwebloem is dat er meer vezels, mineralen en broodnodige vitamines inzitten. Dit komt omdat er een groter deel van de tarwekorrel benut wordt.

Bruinbrood zit bomvol met vitamine B1, B6. Maar ook mineralen als ijzer en jodium zijn rijk vertegenwoordigd. Typische soorten bruinbrood zijn het casinobrood, tarwebrood of een stokbrood. Ook zit er verschil tussen ovenvers, ingevroren en dagvers bruinbrood.

Tegenwoordig koop je jouw bruinbrood ook steeds vaker online. Dat kan bij de online supermarkt, of bij de online bakkerij. Wat Gaat Brood Kosten Bruinbrood online bestellen, bijvoorbeeld op AH. nl Een bruinbrood kost gemiddeld zo tussen de 1 en 2 euro. Bij de supermarkt is het vaak nog wat goedkoper dan bij de bakkerij. Waar vind ik het goedkoopste bruinbrood? En welke bruinbrood aanbiedingen zijn er op dit moment geldig? Op Bakkervergelijken. nl vind je binnenkort de beste acties en kortingen zodat jij nog meer kunt besparen bij de bakkerij! Denk aan het tweede bruinbrood voor de helft van het geld, of twee broden voor de prijs van 1.

Daarnaast zijn er bij bakkerijen vaak interessante spaaracties waarmee je kunt sparen voor ‘n gratis bruinbrood. Bruinbrood online bestellen Ontdek nu zelf het gemak van online bruinbrood bestellen. Laat het brood eenvoudig thuis of op je werk bezorgen.

Ideaal als je weinig tijd hebt. Met name in het weekend is het soms een enorme drukte bij de bakker. Hoe handig is het dan als jij jouw bruinbrood aanbieding al online besteld hebt? Bij supermarkten betaal je meestal een kleine bijdrage aan servicekosten.

Veel lokale bakkerijen bezorgen de broden gratis thuis. Je kunt er ook voor kiezen om online te bestellen, en het wel af te halen. Vaak is er een speciale balie waar je het online bestelde brood kunt ophalen.

Bekijk ook de laatste Witbrood aanbiedingen .

Hoeveel roebel kost een brood?

Het land staat waarschijnlijk aan de vooravond van grote stijgingen van de graanprijs, en een brood dat nu in Moskou (niet de duurste, maar ook niet de goedkoopste stad van Rusland) tussen de 300 en 500 roebel (30 tot 50 cent) kost, zal al in de nabije toekomst twee keer zo duur worden, verwacht het staatsinkoopbureau.

Wat wordt duur door de oorlog?

Mogelijk brengt Australië wat verlichting, want dat land heeft net een recordoogst gehad. Daardoor is er nu veel vraag van landen die hun graan naar alle waarschijnlijk niet meer uit Oekraïne en Rusland halen. Dan zonnebloemolie, dat ook veel in Rusland en Oekraïne wordt geproduceerd.

De twee landen zijn goed voor zo’n 15 procent van de wereldwijde export. Zonnebloemolie wordt ook weer in allerlei producten verwerkt, zoals mayonaise, shampoo en brood. De prijs van daarvan kan dus ook stijgen.

Daarnaast zijn Rusland en Belarus belangrijke leveranciers van potas, een grondstof voor kunstmest. Als de prijs daarvan stijgt, zullen boeren dit mogelijk minder gebruiken en dus minder voedsel kunnen produceren. Met als gevolg nog verder oplopende voedselprijzen.

Rusland is een van de grootste producenten van grondstoffen als ijzererts, staal en allerlei soorten metalen. Zo is het land verantwoordelijk voor de helft van de wereldproductie van palladium, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt in uitlaten van auto’s, telefoons en tandvullingen.

Ook komen er flinke hoeveelheden platina, aluminium en nikkel uit Rusland. Palladium en platina zijn onder meer belangrijk om microchips te maken. Nikkel wordt onder meer gebruikt in batterijen van elektrische voertuigen. De prijzen van die metalen zijn de afgelopen dagen verder opgelopen.

De tekorten kunnen leiden tot nog grotere problemen bij de industrie. “De aanvoerlijnen hebben al een flinke opdonder gehad door corona”, zegt Jan-Paul van de Kerke, econoom bij ABN Amro. “Dit conflict komt daarbovenop.

De prijzen voor industriële producten, zoals een auto, kunnen hierdoor verder toenemen. ” De mogelijke problemen rond voedsel en metalen zijn ondergeschikt aan het grootste probleem voor Europa: het mogelijke tekort aan gas. Dat is niet alleen nodig om de huizen te verwarmen en te koken, ook de industrie leunt zwaar op gas als energiebron en het is belangrijk voor de elektriciteitsopwekking.

En Russisch gas is belangrijk voor Europa, want goed voor 40 procent van het totale verbruik. Tot nu toe zijn er geen tekenen dat Rusland de gasleveranties voor de langetermijncontracten stopzet. Maar de verwachting is dus wel dat de gasprijzen zullen stijgen.

“De zware industrie heeft een relatief klein aandeel in Nederland, dus het effect zal op macroniveau meevallen”, zegt Van de Kerke. “Maar als bedrijven een hogere gasrekening hebben, zullen zij die hogere kosten doorberekenen aan hun klanten. Dat zal dus leiden tot hogere inflatie.

” Rusland produceert niet alleen veel gas, het is ook een wereldspeler op de oliemarkt. Het vormt samen met de Verenigde Staten en Saudi-Arabië de top-3 van grootste olieproducenten in de wereld. De helft van de Russische export van ruwe olie gaat via een pijplijn van West-Siberië naar Duitsland, waar het verder over Europa verdeeld wordt.

De vrees bestaat dat de Russen de toevoer afsluiten, hoewel ze altijd ontkennen dat ze dat zullen doen. Ruwe olie is de belangrijkste basisgrondstof voor veel producten die we gebruiken, denk aan plastic en brandstof. Er wordt onder meer kerosine, benzine en producten voor de chemische industrie mee gemaakt.

Hoewel het voor Europa mogelijk is om ruwe olie uit andere landen te halen, zal ook de olieprijs verder stijgen als de oorlog in Oekraïne voortduurt. Kijkend naar de prijzen van voedsel, metalen en energiebronnen is het volgens economen bijna onvermijdelijk dat de inflatie verder stijgt.

In welke mate hangt af van hoe het conflict zich ontwikkelt. De oorlog in Oekraïne kan uiteindelijk ook invloed hebben op de beslissingen die bedrijven nemen voor de toekomst. “Hoe langer dit conflict gaat duren, hoe moeilijker het wordt voor bedrijven om investeringen te doen”, zegt Van der Veen.