Wat Voor Geluid Maakt Een Kalkoen?

Wat Voor Geluid Maakt Een Kalkoen

De kalkoen is een opvallende verschijning met zijn gekleurde lellen en aanhangsels aan zijn kop. Kalkoenen zijn niet zo moeilijk te houden voor wie een voldoende groot stuk grond heeft om een groepje te kunnen vormen. Houd wel rekening met het ver dragende geklok van de mannetjes! Kies een dier dat bij uw situatie past: lees vóór het kopen eerst of de kalkoen het huisdier is dat u zoekt.

Kalkoenen zijn grote siervogels. Ze kunnen wel 120 centimeter hoog worden en hun vleugels hebben een spanwijdte (lengte van de uitgestrekte vleugels van punt tot punt) van 140 centimeter. Een volwassen kalkoen kan tien kilo wegen.

Kalkoenen kunnen erg goed zien en horen. Ze worden in gevangenschap gemiddeld twaalf jaar oud. De kalkoen heeft een aantal ondersoorten en kent meer dan twintig verschillende rassen. Voorbeelden van rassen zijn de Duitse blauwe, de Ronquières kalkoen en de Sologne kalkoen.

 1. Zij verschillen vooral van elkaar in kleur;
 2. In het oog springende uiterlijke kenmerken van kalkoenen zijn hun kale kop en keel- en neuslellen;
 3. Kalkoenen komen van oorsprong uit Noord- en Midden Amerika;
 4. Ze leven daar voornamelijk in bosrijke gebieden;

Als huisdier komen ze over de hele wereld voor. In Duitsland en Nieuw Zeeland leven kalkoenen die oorspronkelijk als huisdier gehouden werden, maar daarna weer verwilderd zijn. Kalkoenen blijven het grootste deel van de dag op de grond. Als een kalkoen gaat slapen, gaat hij meestal in een boom zitten.

De wilde kalkoen kan ook vliegen, maar geen grote afstanden. Sommige gefokte rassen kunnen dat nauwelijks nog, omdat ze te zwaar zijn. Kalkoenen zijn groepsdieren, de mannetjes leven meestal gescheiden van de vrouwtjes.

In een groep kalkoenen heerst een rangorde. Kalkoenen communiceren vooral door middel van geluiden. Het bekendste geluid is wel het klokkende geluid dat de mannetjes maken om vrouwtjes aan te trekken. Kalkoenen worden vaak buiten gehouden op een afgerasterd terrein.

 • Hoewel ze goed tegen kou kunnen, is het verstandig om voor een nachthok te zorgen;
 • Voor twee kalkoenen moet het nachthok minstens negen vierkante meter groot zijn en liefst voorzien van zitstokken;
 • Als het niet mogelijk is om de kalkoenen op een groot terrein te houden, kunt u ook een volière maken;

Deze moet voor twee kalkoenen ongeveer zestien vierkante meter groot zijn. Ook in een volière is een nachthok voor de kalkoenen aan te raden. Als bodembedekking in het nachthok kunt u bijvoorbeeld stro of houtkrullen gebruiken. Kalkoenen nemen graag een zandbad, zorg er dus voor dat er zand aanwezig is in hun verblijf.

 1. Kalkoenen kunnen het best in groepen gehuisvest worden, maar ze moeten dan wel voldoende ruimte hebben;
 2. De beste groepssamenstelling is een haan met meerdere hennen;
 3. Houd kalkoenen niet samen met ander pluimvee zoals kippen, vanwege het overdragen van ziekten;

Kortwieken is het afknippen van een aantal slagpennen van de vleugels, zodat de kalkoen niet (goed) meer kan vliegen. Wanneer u ervoor kiest om uw kalkoenen te (laten) kortwieken, moet dit jaarlijks herhaald worden. Als een kalkoen namelijk in de rui is, groeien er weer nieuwe pennen aan.

 • Het is verstandig het kortwieken te laten uitvoeren door iemand met ervaring;
 • Kalkoenen zijn geen knuffeldieren en houden er niet van om vastgehouden te worden;
 • Soms is het toch nodig om een kalkoen op te pakken;

Sla dan vanaf achteren beide armen om het lichaam van de kalkoen heen. Zorg ervoor dat u ook de vleugels vast heeft, dan kunt u de kalkoen van de grond tillen. De poten van een kalkoen zijn kwetsbaar, dus wees daar voorzichtig mee. Als een kalkoen mensen als zijn soortgenoten gaat zien, bestaat de kans dat hij de baas probeert te worden over ‘zijn’ mensen.

Dit geldt vooral voor een haan. Die zal dan aanvallen met zijn poten, door tegen mensen op te vliegen en door te pikken. Dit gedrag zien we soms bij kalkoenen die te weinig contact met soortgenoten hebben.

Een boze kalkoen kan een mens verwonden, maar echt gevaarlijk is het niet. Als kinderen aangevallen worden door een volwassen haan, is het een ander verhaal. Voor dieren geldt dat ze ziektes kunnen hebben die overdraagbaar zijn van dier op mens (zoönosen).

Was daarom altijd uw handen na contact met uw huisdier. Van nature zijn kalkoenen omnivoor, dat betekent dat ze niet alleen plantaardig, maar ook dierlijk voedsel, voornamelijk insecten, eten. In gevangenschap kunt u een kalkoen voeren met speciaal kalkoenvoer, meestal in korrelvorm.

Dit is verkrijgbaar bij veevoederbedrijven en in de dierenspeciaalzaak. Kalkoenenvoer bevat een hoger eiwitgehalte dan standaard siervogelvoer. Naast deze kalkoenkorrel kunt u een kalkoen altijd bijvoeren met groenvoer, zoals bijvoorbeeld boerenkool. Voor jonge kalkoenen is er speciaal opfokvoer.

Als ze 18 weken oud zijn, kunnen jonge kalkoenen met de oudere dieren mee-eten. Naast kalkoenvoer hebben kalkoenen maagkiezel nodig. Dit zijn kleine steentjes die ze opeten. In de maag zorgen die voor een betere vertering van het voedsel.

Kalkoenen zijn zware vogels. Zorg voor extra stevige voerbakken die niet makkelijk omgestoten worden. Kalkoenen moeten altijd de beschikking hebben over voldoende, vers drinkwater. Hanen zijn over het algemeen kleurrijker dan hennen, ze zijn ook een stuk groter en hebben felgekleurde keellellen.

Kalkoenen zijn na ongeveer tien maanden geslachtsrijp. Een haan trekt hennen aan door klokgeluiden te maken en zijn staartveren omhoog te zetten in waaiervorm. Een haan paart meestal met meerdere hennen en zorgt daarna niet voor de eieren of de kuikens.

De hen bouwt een nest op de grond en legt daar acht tot twintig eieren in. Na 25 tot 31 dagen broeden komen de eieren uit. De kuikens komen al na 24 uur van het nest af en eten dan zelf. Let de eerste dagen op dat ze het eten en water kunnen vinden. Zorg voor een voldoende warme, tochtvrije omgeving, bijvoorbeeld door de moeder met haar kuikens in een binnenhok te zetten zodat ze niet in het natte gras kunnen lopen.

Bij koud weer kunt u eventueel een extra warmtelamp ophangen, want kalkoenkuikens hebben veel warmte nodig. Het duurt ongeveer twee weken voordat ze een beetje kunnen vliegen. De jonge kalkoenen blijven vier tot tien maanden bij hun moeder.

Veel voorkomende aandoeningen bij kalkoenen zijn worminfecties, huidmaden en hartproblemen. Een zieke kalkoen vertoont lusteloos gedrag, zondert zich af van de groep en stopt met eten. Een groep kalkoenen zal dieren met afwijkend gedrag pikken. Daarom is het zaak een zieke kalkoen apart te zetten.

 • Een ernstige ziekte die bij kalkoenen voorkomt is ‘Blackhead’ of histomoniasis, veroorzaakt door een protozo, Histomonas meleagridis;
 • Vooral kalkoenen tot ongeveer vier maanden oud worden het slachtoffer;
See also:  Vanaf Wanneer Brood Baby?

De ziekte wordt overgedragen via de eitjes van spoelwormen, die zich ook in wormen en insecten kunnen bevinden, en ook via direct contact met besmette dieren. De protozo zelf gaat buiten het lichaam snel dood, maar binnen de eitjes van de spoelworm kan hij lange tijd overleven in bijvoorbeeld stallen en grasland, en zo weer kalkoenen besmetten.

De protozo vestigt zich in de blinde darm en beschadigt deze. Daardoor ontstaan bijkomende infecties met darmbacteriën. Vaak wordt later ook de lever aangetast. Besmette vogels worden sloom, eten slecht en vallen af.

Ze zonderen zich af van de groep en zien er slecht uit. Vaak krijgen ze gele diarree en zit er bloed in de ontlasting. Bovendien kan de kop donker verkleuren, maar dat gebeurt niet altijd. Een ziek dier sterft vaak binnen enkele dagen, dieren die de ziekte overleven hebben blijvende interne beschadigingen.

 • Er is geen geneesmiddel voor deze ziekte, en er is nog geen preventief middel geregistreerd;
 • Ook andere pluimveesoorten, zoals de kip, kunnen besmet worden met Histomonas , maar zijn minder gevoelig en vertonen lang niet altijd symptomen;

Ze kunnen de ziekte echter wel overdragen! Het is daarom niet verstandig om kippen of andere vogels bij kalkoenen te huisvesten. Raadpleeg bij twijfel over de gezondheid van uw kalkoenen uw dierenarts. Voor het op een verantwoorde wijze houden van een kalkoen als huisdier is geen specifieke ervaring nodig.

Hij stelt niet veel eisen aan zijn verzorging of voeding. Wel heeft hij veel ruimte nodig, want het is een grote vogel. Jonge kalkoenen kunt u bijvoorbeeld kopen bij een fokker. Overleg wel even met uw buren: het klokkende geluid dat de haan maakt is tot een afstand van anderhalve kilometer te horen.

De mogelijkheid bestaat dat uw buren niet gecharmeerd zijn van dit geluid. Voor de veel voorkomende rassen betaalt u vanaf tien euro per kuiken, zeldzame rassen zijn duurder. Het maken van een verblijf is een eenmalige uitgave, daarna moet het verblijf wel onderhouden worden.

Hoe heet geluid van kalkoen?

Overzicht

Dier Werkwoord Onomatopee
kalkoen klokken, snateren
kat mauwen, miauwen spinnen miauw
kikker kwaken, kwakken, rikkekikken, kwekken, brullen, rikken kwak
kip kakelen, tokken, klokken tok

.

Waarom kakelt een kalkoen?

Kalkoenen zijn grote siervogels uit Noord- en Midden Amerika die in de 16e en 17e eeuw met Spaanse schepen naar Europa zijn overgebracht. Het vlees van de kalkoen bleek namelijk zeer geschikt voor consumptie. Kalkoenen kunnen uitgroeien tot een hoogte van ruim een meter.

 1. Een volwassen kalkoen weegt al gauw tien kilo;
 2. De kalkoen heeft een aantal ondersoorten en kent meer dan twintig verschillende rassen, waaronder de Duitse blauwe, de Ronquières en de Sologne;
 3. Kenmerkend voor de kalkoen zijn hun de kale kop en de keel- en neuslellen;

Net als andere pluimveesoorten zijn kalkoenen groepsdieren, de mannetjes leven meestal gescheiden van de vrouwtjes, hoewel een koppel van een haan met meerdere hennen zeker geschikt is. In een groep kalkoenen heerst een rangorde. Kalkoenen communiceren vooral door middel van geluiden.

 1. Het bekendste geluid is wel de roffelende kwakel die de mannetjes laten horen om hun territorium af te bakenen;
 2. Huisvesting Kalkoenen kunnen buiten worden gehouden op een afgerasterd terrein;
 3. Het hele jaar door zijn ze graag buiten;

Ze kunnen goed tegen winterse omstandigheden. Op een te klein oppervlak gaan ze zich al gauw vervelen. Geef ze dus de ruimte en een terrein waar ze wat kunnen onderzoeken. Ze hebben een flink nachthok nodig, met zitstokken. Het nachthok moet goed geventileerd kunnen worden, zodat de kalkoenen over frisse lucht kunnen beschikken.

Voorkom dat de dieren op de tocht komen te zitten. Net als kippen nemen kalkoenen graag een zandbad. Voeding en water Er is speciaal kalkoenvoer, meestal in korrelvorm. Dit is verkrijgbaar bij veevoederbedrijven en in de dierenspeciaalzaak.

Kalkoenenvoer heeft een hoger eiwitgehalte dan standaard siervogelvoer. Voor jonge kalkoenen is er speciaal opfokvoer. Net als kippen hebben kalkoenen maagkiezel nodig. Brandnetels zijn ook goed voor ze, met als insecten, wormen kleine muizen, kikkers, bessen en vruchten.

 1. Ook pakken ze nog wel eens een kuiken van de kip;
 2. Het zijn grote vogels dus hebben ze veel water nodig;
 3. In de winter kan later op de dag nog wat extra graan worden gegeven;
 4. Rauw vlees compenseert het gebrek aan dierlijke eiwitten in de winter;

Hanteren Hanen zijn in de regel niet agressief, maar kunnen wel dreigend en uitdagend gedrag vertonen. Geef de haan nooit een schop, want dat ervaart hij als een uitdaging tot een gevecht. Pak de haan zo nu en dan op door hem van achteren te benaderen en beide armen om hen heen te slaan.

Til hem op, loop zo enige tijd met de haan rond en werp hem vervolgens van je af. De haan zal zeer onder de indruk zijn. Ziekten Aandoeningen bij kalkoenen zijn worminfecties, huidmaden en hartproblemen. Berucht is Blackhead of Zwartekoppenziekte.

in de winter kunnen tenen, poten en lellen bevriezen als deze in aanraking komen met water. Broedsheid en kuikens Pas als een hen acht maanden is, begint ze eieren te leggen. Ze leggen ongeveer elke 3 tot 5 dagen een ei. Kalkoenen worden lang niet zo makkelijk broeds als kippen.

Het is het beste om de hen zodra ze eieren gaat leggen, in contact te brengen met de haan. Geef ze de ruimte. En voorzie de hen van een dekje op de rug. Dit voorkomt beschadigingen tijdens de paring. Kalkoenen zijn gewend op de grond een nest te maken.

Bescherm het nest tegen indringers. Het kan zijn dat meerdere hennen tegelijkertijd op hetzelfde nest gaan zitten. Als de hen op de eieren blijft zitten, laat haar dan met rust, maar voorzie haar wel geregeld van watern en voedsel. Het broeden duurt 28 dagen.

Als de eieren uitkomen, zorg er dan voor dat hen en kuikens een plek hebben waar het lekker warm is. Op de eerste dag hebben ze een temperatuur van 35 graden nodig, Dat kan elke drie dagen met een graad worden verminderd, totdat de 21 graden is bereikt.

Tot acht weken hebben de kuikens voer nodig met een hoog percentage eiwitten: 24 tot 28%. Als ze een week of zeven zijn, kunnen ze naar buiten. Waar komt het woord kalkoen vandaan? De Engelsen hebben het over ”turkey”, de Turken spreken over ”hindi”, de Duitsers noemen ‘m ”Puter” of ”Truthahn”, de Fransen ”dindon”, de Spanjaarden ”pavo” of ”pava”, de Portugezen ”peru”.

See also:  Hoe Lang Vlees Ontdooien In Koelkast?

Dat in ons taalgebied deze bijzondere vogel ”kalkoen” heet, lijkt het gevolg van een misvatting, maar is zeker geen toeval. Een artikel over kerstkalkoenen in de NRC gaf aanleiding tot twee ingezonden brieven.

Een van Jeroen van Rooijen, die de link legt met Calicoet (Calcutta, nu Kolkata) en een van India-expert en historicus Dirk Kolff. De laatste wijst erop dat niet Calcutta in Bengalen maar Calicut (nu Kozhikode) aan de Malabarkust van wat nu de deelstaat Kerala op de ZW-kust van India is, tot de naam kalkoen heeft geleid.

Katoenen stoffen: calico(t)s Maar hoe komt het dat een vogel uit Amerika bij de naamgeving zo’n omweg heeft gemaakt? Kolff geeft een verklaring: vanuit de streek aan de Malabarkust rond Calicut – waar Vasco da Gama in 1498 voet aan wal zette – werden grote hoeveelheden kantoenen stoffen, bekend als calico(t)s, naar Portugal erscheept.

Handelaren verspreidden deze katoentjes via de Iberische havens over Europa. Ze bleken een hit. De katoentjes kwamen hier aan in dezelfde tijd dat de eerste kalkoenen vanuit Amerika werden aangevoerd. ”Dat de spectaculaire nieuwe vogel uit Amerika, die ons bereikte op dezelfde schepen die ook de kantoentjes brachten, de naam van dat verre Calicut kreeg, is te begrijpen”, aldus Kolff. Kalkoenrassen:

 • Ronquieres
 • Narragansett
 • Rode Bourbon
 • Norfolk Black Turkey

Terug naar :

 • Pluimvee

Welk geluid maakt een vogel?

Vogels roepen – Vogels maken allerlei korte, simpele geluiden: “psie” of “tsjik” bijvoorbeeld. Deze geluiden worden roepen genoemd. Sommige vogelsoorten, zoals koolmezen en kippen, hebben tientallen verschillende roepen. Met hun roepen vertellen vogels elkaar van alles: “kom hierheen”, “geef me voedsel”, “hier ben ik”, “pas op, een roofdier!”.

Veel vogels roepen niet alleen, ze zingen ook. Vogelliedjes bestaan vaak uit een heleboel verschillende noten en zitten best ingewikkeld in elkaar. Licentie: Alle rechten voorbehouden Deze jonge ransuil maakt duidelijk dat hij honger heeft.

Sander Pieterse, vogelgeluidenexpert bij Naturalis: “Op onze website Xeno-canto zijn duizenden vogelgeluiden te beluisteren. Je kunt ook zelf opnames van vogelgeluiden maken met bijvoorbeeld een smartphone en deze aan de website toevoegen, zelfs als je niet weet welke vogel het geluid maakte.

Hoe heet het geluid van een geit?

Lijst dierengeluiden – Overzicht van dieren en de klanken ( geluiden ) die ze maken.

Dier Geluid
aap krijsen, schreeuwen, brullen
beer grommen
bij zoemen zoem
duif koeren, roekoeën roekoe
eend snateren, kwaken kwak
ekster klappen, kwekken
everzwijn briesen
ezel balken, iaën, giegagen ia
fazant kokkeren
gans gaggelen, gakken, gakkeren, snateren, kwekken, sissen gak
geit mekkeren mèèè
grutto grutto
haan kraaien kukeleku
hert burlen, briesen
hond blaffen, bassen, keffen, huilen, janken woef, waf
jachtvogel krijten
jakhals lachen
kalkoen klokken, snateren koelekoele
karekiet kwetteren karrekiet
kat mauwen, miauwen, spinnen miauw
kievit kwetteren kievit
kikker kwaken, kwakken, rikkekikken, kwekken, brullen kwaak, kwak
kip kakelen, tokken, klokken tok
koekoek roepen koekoek
korhoen balderen
kraai krassen krakraa
krekel sjirpen, tjirpen sjirp, tsjirp
kwartel slaan, kwakken
leeuw brullen waa, roar
meeuw krijsen, kolderen
muis piepen piep
mus sjilpen, piepen sjilp, tsjilp
neushoorn beren
olifant trompetteren, trompetten, trompen, beren
ooievaar kleppen, klepperen
paard hinniken hihi
papegaai praten, klappen, snateren, krauwen, krijsen lorre
pauw schreeuwen plejaaa
raaf krassen, klappen, krauwen kra
ratelslang ratelen
ree briesen, fiepen
rund loeien, bulken boe, beuh
schaap blaten, blèren, mekkeren bèèè, mèèè
slang sissen ssj
tijger brullen
tjiftjaf kwetteren tjiftjaf
tortelduif kirren koeroe
uil huilen, roepen, krassen, oehoeën, schreeuwen oehoe
valk kiekeren, krijsen
varken knorren, gillen, gieren knor
vink tjokken, tjokkelen
zangvogel fluiten, zingen, piepen, slaan, gillen, gieren, tjilpen piep
walvis zingen
wolf huilen, janken woehoe
zeehond blaffen, huilen oenk
zwaluw kwetteren

.

Welk dier schreeuwt?

Halloweengil van de uil – Het plotselinge opduiken van de spookachtige vogel verklaart mede waarom mensen vroeger dachten dat een kerkuil een slecht voorteken was. De soort maakt het hele jaar door nauwelijks geluid, maar precies rond Halloween is hun gekrijs te horen.

Volgens Plant beginnen ze pas rond deze tijd van het jaar van zich te laten horen, omdat de jonge kerkuilen dan voor het eerst op zoek gaan naar een partner. De uilen, die over de hele wereld voorkomen, blijven vaak hun leven lang bij dezelfde partner.

Dieren die nog ‘vrijgezel’ zijn, maken vaak flink wat herrie, voegt ze daaraan toe. De mannetjes krijsen ook als ze de vrouwtjes in het voorjaar beschermen. En als het nest of de kuikens door mensen of roofdieren worden bedreigd, laten de kerkuilen een hard, angstaanjagend gesis horen.

Wat doet kalkoen?

Gevogelte is gezond, dat weet iedereen. Maar kalkoen is extra goed voor je lichaam. Wij sommen de voordelen voor jullie op. mgeysmans Donderdag 15 oktober 2009 om 10:35 Kalkoen bevat erg weinig calorieën en enorm veel proteïnen. Bovendien is het vlees een ongekende bron aan ijzer. Wanneer je het eet met spinazie of andere ijzerhoudende groenten, wordt de ijzeropname dankzij de kalkoen zelfs geoptimaliseerd.

Welk dier hoor ik s nachts?

Het is vakantie en half Nederland slaapt in een tentje op de camping. Dan hoor je opeens veel meer vogelgeluiden. Grote kans dat de rare hoge piep van jonge uilen je ineens opvalt. Het geeft campingnachten een nieuwe dimensie. Hoe herken je ze? Het is een cliché dat maar al te waar is.

Kamperen brengt je dichter bij de natuur. Vooral ‘s nachts ritselt, kraakt, piept (en snurkt) het tussen de bomen. Deze tijd van het jaar zijn het vooral jonge ransuilen die de aandacht trekken, eerder in het jaar zijn dat jonge bosuilen.

Ransuilen broeden vaak in halfopen (natuur)gebieden, waar ook veel campings zijn te vinden. Je hoort ze ‘s nachts al van ver met hun typische hoge, piepende, bijna klagende aanhoudende geluid. Ransuilen zijn tijdens de zomer zo luidruchtig omdat de uilskuikens hun nest verlaten en door de omgeving gaan zwerven.

Het gegil, gekrijs en gekras geeft de camping een lekker spookachtige dimensie en veel mensen zullen hun tentritsen stevig dichttrekken. Ransuiljongen laten om de paar seconden een schril piepgeluid horen.

Soms een bijna hartverscheurend zielig geluid. Zo hoog van toon dat sommige mensen het niet kunnen horen. Als het geluid van meerdere kanten komt, betekent dat dat er meerdere jongen aanwezig zijn. Toch valt het vaak niet mee de ransuilen te lokaliseren, want het geluid draagt soms wel meer dan een kilometer ver.

 • De roep van jonge bosuilen die eerder het nest verlaten, is meer krijsend, schor;
 • Luister hier naar het verschil;
 • Tijdens campingnachten heb je de grootste kans op het horen (en soms zien) van ransuilen en bosuilen;
See also:  Wat Voor Fruit Mag Een Hamster?

Maar met een beetje geluk kun je ook een steenuil aantreffen, de kleinste in ons land broedende uilensoort. Die kan behoorlijk luidruchtig zijn en een heel scala van doordringende kreten produceren. De schelle contactroep heeft menig kampeerders de stuipen op het lijf gejaagd.

 1. Met veel geluk zou je ook een kerkuil op het kampeerterrein kunnen zien rondzwerven;
 2. In de vlucht meteen herkenbaar aan het witte verenkleed;
 3. Ze vliegen volledig geluidloos, maar als ze van zich laten horen, dan weet je meteen dat ze de horror-traditie van uilen eer aan doen, want hun ijselijke kreten gaan door merg en been;

Wie in Zuid-Europa kampeert, maakt kans op nog een extra uilenattractie: de dwergooruil. Een superieur gecamoufleerde vogel die zelfs wat kleiner is dan de steenuil. Overdag eigenlijk niet waar te nemen, maar hoe anders is dat ‘s nachts. De dwergooruil slaakt geen enge kreten, maar laat een eindeloos herhaalde ver dragende fluittoon horen.

 1. En als je geluk hebt gaan man en vrouw dwergooruil een duet aan en valt op dat de fluittoon van het vrouwtje net iets hoger is;
 2. Soms komen ze zo dichtbij, dat het lijkt of een vrachtwagen op het punt staat achteruit rijdend je tent te raken;

Al deze uilen laten zich dus vooral horen. En met geluk, een goede verrekijker en vasthoudendheid zijn ze soms ook heel fraai te zien. Maar geniet vooral van het spookachtige nachtconcert. Geen kampeerder? Bedenk dan dat je behalve op de camping, al deze geluiden ook kunt horen tijdens een late wandeling door bos, park of natuurgebied.

Welk dier hoor ik?

Datasheet –

Aantal pagina’s: 12
Uitvoering: kartonboek met geluid en voelelementen
Nur: 270
Verschijningsdatum: 29-07-2022
Druk: 1
ISBN/ EAN: 978 90 483 2034 9
Leeftijd: 1+

.

Welke vogel doet tuut tuut?

holl Geplaatst op 24-09-2017 om 09:44 Elk jaar in Zuid Frankrijk horen wij tegen schemertijd een vogel die een geluid maakt dat klinkt als “tuut”. Wij noemen deze vogel dan ook de tuut vogel. Het is telkens een eenmalig geluid dat na een aantal seconden herhaald wordt. Wie weet de naam van deze vogel?.

Welke vogel fluit als een mens?

Zondag 1 mei was het Dawn Chorus 2016, dat live werd uitgezonden door Vroege Vogels op NPORadio1, van drie uur ‘s nachts tot zeven uur in de ochtend. Vanuit verschillende landen kon het ochtendkoor van vogelzang worden beluisterd, dat rond zonsopgang het hoogtepunt bereikt.

 1. Waarom zingen de meeste vogels zo vroeg? Dawn Chorus Day is een initiatief van de Ierse nationale radio, dat volgend jaar al zijn dertigste editie kent;
 2. Jaarlijks worden dan in Ierland op allerlei locaties de microfoons opengezet om naar vogelzang te luisteren;

Afgelopen zondag deden meer landen mee aan Dawn Chorus 2016, waaronder Nederland. Rob Buiter van Vroege Vogels deed samen met Eric Dempsey, vogelkenner uit Ierland, verslag van de belevenissen rond de Mokbaai, de Geul en de Horsmeertjes op Texel. Henny Radstaak van Vroege Vogels en Ruud van Beusekom van Vogelbescherming zaten in de studio in Hilversum om commentaar te geven.

Heel bijzonder was het geluid van baltsende auerhanen uit Noorwegen. Het zijn bijna kalkoengrote vogels die bijeenkomen op een “lek” (baltsplaats) en zo stijf staan van hormonen dat ze zelfs mensen kunnen aanvallen.

In Engeland waren Cetti’s zangers en hoempende roerdompen te horen. Texel bleef niet achter met een roepend porseleinhoen dat eerder in de nacht was opgenomen bij De Cocksdorp. Maar vooral de kakafonie rond de Mokbaai was opvallend. Ondanks de vrieskou zongen rietzangers en nachtegalen de hele nacht door, later bijgestaan door zingende blauwborsten, grasmussen, fitissen, zwartkoppen en nog veel meer.

 • Het was een heldere, windstille en koude ochtend;
 • Waarom zongen desondanks toch zoveel vogels rond zonsopkomst? Er zijn onder de zangvogels notoire nachtzangers;
 • Zoals natuurlijk de nachtegaal; maar ook rietzangvogels en de roodborst zingen vaak ‘s nachts;

Al heel vroeg, vaak al twee uur vóór zonsopkomst beginnen zanglijsters en merels te zingen, niet toevallig vogelsoorten met grote ogen. Die vangen veel licht. Daarna haken steeds meer vogels aan, waarna rond zonsopgang de zangpiek is met de meeste soorten en de hoogste activiteit.

 • Er zijn diverse redenen te bedenken waarom juist in de vroege ochtend veel vogelzang is;
 • Ten eerste is het nog voor veel vogels nog te donker en te koud om naar voedsel te zoeken: insecten bijvoorbeeld, zijn nog niet actief;

Ten tweede is het vroeg in de ochtend vaak nog windstil en vochtig: het geluid draagt dan ver en mooi gelijkmatig naar alle zijden van de zingende vogel. Maximaal effect dus; de zang geeft veel informatie over waar de vogel zich bevindt. Dat is nodig om het territorium te markeren en een partner aan te trekken, de belangrijkste functies van zang.

 1. Verder is het ook handig om allemaal tegelijk te zingen: je weet dan precies waar je buurman zit;
 2. Die buurman is voor veel vogels individueel te herkennen;
 3. Na een tijdje ken je dan je buren, en dat geeft rust: geen kapers op de kust;

Overigens zijn er ook soorten die ‘s avonds beter zingen dan ‘s morgens vroeg of overdag. Maar dat zijn er niet veel. De waterrietzanger is zo’n uitzondering. Ook rond zonsondergang is het vaak rustig weer en vochtig in de atmosfeer. Begin mei is ongeveer de piek van de ochtendzang.

De meeste zomergasten (zoals fitis, rietzanger, zwartkop) zijn gearriveerd, terwijl ook de standvogels (roodborst, winterkoning) nog zingen. Tot ongeveer half juni loont het daarom zeer de moeite om de wekker te zetten en naar de vroege ochtendzang te luisteren.

Na de zonnewende op 21 juni neemt de zang snel af. De afnemende daglengte heeft invloed op de hormonen die de zang stimuleren. Luister hier  naar het porseleinhoen van Texel en  hier naar de hoogtepunten van Dawn Chorus 2016, met fragmenten van auerhanen, roerdompen en blauwborsten.

Welke vogel doet Tjip Tjip?

Common Chiffchaff, Phylloscopus collybita – Zangers (Sylviidae) De tjiftjaf is een kleine, onopvallend bruingeelgroen gekleurde vogel. In het voorjaar en de vroege zomer bijna overal horen. De tjiftjaf is (vooral) een bosvogel die houdt van een rijke ondergroei; veel struikgewas en lage bomen. .