Welk Vlees Mag Een Moslim Niet Eten?

Verboden vruchten voor moslims: haram Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld: varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproducten. producten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmerg.

Welk vlees mag een moslim eten?

Wat mag je WEL eten? – Toegestaan is al het voedsel dat niet nadrukkelijk verboden is. Een aantal producten worden speciaal aanbevolen: honing (vanwege de genezende kracht), dadels, zoetigheid, zeedieren (behalve ongeschubde en aasetende dieren zoals krabben en zee-egels), melk, vlees en plantaardige olie zoals olijfolie.

 • Moslims mogen wel vlees eten van: runderen, kalveren, geiten, schapen en pluimvee;
 • Deze dieren zijn als ze goed worden geslacht Halal;
 • Bij de rituele slachting worden de slokdarm, luchtpijp en twee halsslagaders van het dier in één keer en snel doorgesneden;

Op deze manier kan het (onreine) bloed zoveel mogelijk wegvloeien en lijdt het dier zo weinig mogelijk pijn. Bij deze slachting spreekt men de naam van Allah uit want alleen hij heeft het recht om leven te geven en te nemen. Alleen mannen mogen ritueel slachten; zij dienen zichzelf vooraf ritueel te reinigen.

Welke vis mag je niet eten in de islam?

Richtlijnen Halal: –

 • Varkensvlees is niet toegestaan.
 • Producten waarin varkensvlees is verwerkt zijn niet toegestaan.
 • Vlees en gevogelte dat niet ritueel geslacht is, is niet toegestaan.
 • Producten waarin niet ritueel geslacht vlees of gevogelte is verwerkt, zijn niet toegestaan.
 • Producten waar alcohol in verwerkt is, zijn niet toegestaan.
 • Alle vissen en zeedieren zijn in principe halal, behalve als de zeedieren schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Zoetwaterdieren, zelfgekweekte paling en vissen zijn niet toegestaan. Ook dieren uit stilstaand water zijn niet toegestaan gezien de onzuivere toestand.
 • Gelatine is een bindmiddel/eiwitproduct dat meestal uit huiden en botten van varkens, runderen en vissen wordt verkregen. Gelatine kan alleen als halal beschouwd worden als het verkregen is van een Halal dier, dat geslacht is volgens de islamitische wet.
 • Producten op basis van bloed zijn niet toegestaan.
 • Kaas: bij de productie van kaas moet er wel op worden toegezien dat de gebruikte enzymen afkomstig zijn van een dier dat is geslacht volgens het halalritueel. Plantaardige enzymen zijn toegestaan.
 • Sommige E-nummers die worden gebruikt kunnen mogelijk haram zijn.
 • Regels voor Halal certificering

Een halalcertificaat kan worden toegekend door een instantie die daartoe bevoegd is. In Nederland zijn een aantal instanties die bevoegd zijn deze halalcertificaten te verstrekken. Bij het beoordelen van de halalwaardigheid wordt gekeken naar de gebruikte grondstoffen, hygiëne en het productieproces dat binnen een bedrijf doorlopen wordt. .

Wat gebeurt er als je varkensvlees eet als moslim?

‘De Koran verbiedt ons varkensvlees op te eten. Dat is haram, onrein. Maar theologisch heeft het geen effect als je zulk vlees achterlaat bij een moskee. Als dat gebeurt, pakken we het op en gooien we het weg.

Wat staat er in de Koran over seks?

De islamitische normen met betrekking tot seksualiteit zijn strikt. Maagdelijkheid voor het huwelijk is heel belangrijk en spreken over seksualiteit is voor veel moslims een taboe. De seksuele moraal van jonge moslims lijkt de laatste tijd echter te verschuiven.

See also:  Welk Vlees Zit Er In Een Kroket?

Het onderwerp seksualiteit is voor veel moslims taboe. De communicatie over seks tussen ouders en kinderen is erg beperkt. Soms komen er geluiden uit het onderwijsveld dat seksuele voorlichting op problemen stuit, vooral door het gedrag van jongens.

Wie echter op internet kijkt, vindt daar talloze discussies over seksualiteit en maagdelijkheid. Het voordeel van internet is dat discussies anoniem gevoerd kunnen worden. Toch zijn er wel moslims die in het openbaar spreken over seksualiteit. Naema Tahir bijvoorbeeld, pleit openlijk voor het seksuele zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Islam, liefde en seksualiteit van Addulwahid van Bommel. Er mag dan relatief weinig worden gesproken over seksualiteit en maagdelijkheid, toch zijn deze thema’s van groot belang binnen de umma. Dat heeft te maken met opvattingen over eer en schande, waarbij de eerbaarheid van vrouwen een centrale rol speelt. Dat is ook een van de redenen waarom de sociale controle in de verschillende moslimgroepen groot is, zeker als moslims geconcentreerd bij elkaar wonen in enkele wijken van een stad.

Een heel andere benadering heeft de Nederlandse imam Abdulwahid van Bommel. In zijn boek Islam, liefde en seksualiteit wijst hij erop dat de profeet Mohammed volgens de islamitische bronnen heel open was over seks en dat moslims hem als voorbeeld moeten nemen.

Een andere reden is de vrije(re) seksuele moraal in Nederland. Ouders zijn bang dat hun kinderen die overnemen. De islamitische normen met betrekking tot seksualiteit zijn strikt. Seksuele gemeenschap buiten het huwelijk wordt niet goedgekeurd. Voor gehuwde vrouwen geldt dat zij zelfbeheersing dienen te tonen ten aanzien van andere mannen dan hun echtgenoot.

 1. Voor ongehuwde vrouwen geldt dat zij zich moeten onthouden van seks; voor hen staat maagdelijkheid centraal;
 2. Deze regel gaat verder dan als maagd het huwelijk ingaan;
 3. Het gaat om onbesproken gedrag in algemene zin, in relatie met de andere sekse;

Dat is niet alleen een zaak van het individu – het meisje of de jongen – maar van de gehele gemeenschap. Mede door de strenge sociale controle hangt de status van een gezin sterk af van de gedragingen van vrouwen. In de praktijk zijn de normen voor meisjes namelijk strikter dan voor jongens. In discussies op internet stellen meisjes de dubbele moraal aan de orde: waarom zouden jongens geen maagd hoeven te zijn en meisjes wel? Een ander onderwerp van discussie is de vraag wanneer een meisje geen maagd meer is. (Hoever mag men gaan?) Een meisje dat geen maagd meer is heeft de mogelijkheid om haar maagdenvlies te laten herstellen door een operatie. Dat wordt dan gedaan – hoewel daar ook andere methoden voor bestaan – omdat er bij de ontmaagding een paar druppels bloed getoond moeten worden.

 • Jongens experimenteren veel meer dan meisjes met seksualiteit, soms met Turkse of Marokkaanse meisjes, en soms met autochtone niet-moslimmeisjes;
 • Veel islamitische meisjes hebben de strikte maagdelijkheidsnorm geïnternaliseerd en dat leidt nogal eens tot ambivalente gevoelens als ze ontmaagd zijn;
See also:  Hoe Lang Van Te Voren Vlees Uit De Vriezer?

Hoeveel van dergelijke operaties jaarlijks worden uitgevoerd, is echter moeilijk vast te stellen omdat er geen duidelijke administratie van wordt bijgehouden: artsen registreren de operatie soms onder een andere post. De opvattingen van islamitische jongens en meisjes over seksualiteit lijken te verschuiven in de richting van de moraal van autochtone niet-moslimjongeren.

 • In een recent onderzoek naar seksualiteit, relaties en partnerkeuze van de Rutgers-Nisso groepis te lezen dat jongeren over het algemeen vinden dat meisjes evenveel seksuele vrijheid moeten hebben als jongens;

Vooral jongeren van Marokkaanse herkomst vinden dat het voor meisjes belangrijker is om maagd te blijven tot het huwelijk dan voor jongens, en jongens zouden ook meerdere seksuele relaties tegelijkertijd mogen hebben en meisjes niet. Nederlandse meisjes blijken relatief vaak (66%) voor hun achttiende geslachtsgemeenschap te hebben gehad.

Voor autochtone jongens is dat 37%. Bij Turkse jongens is dat 28% en voor hindoestaanse jongens 52%. Voor allochtone meisjes zijn de percentages beduidend lager, van 8% (Turken) tot 22% (hindoestanen). Jongeren van allochtone afkomst verschillen niet van jongeren van autochtone afkomst wat betreft hun mening over condooms en hun intentie om deze te gebruiken.

In de praktijk komt er van het condoomgebruik bij alle jongeren weinig terecht. Bij het onderzoek van de Rugters Nisso groep is zowel de werving als de dataverzameling via internet uitgevoerd. Daarmee is het onderzoek niet representatief voor de totale groepen Hindostaanse, Turkse en Marokkaanse jongeren, maar er wordt wel een goed beeld verkregen van de jongeren die actief zijn op internet.

Er deden 729 jongeren mee van 11 tot en met 29 jaar, waarvan 251 allochtone jongeren. Er deden meer meisjes mee aan het onderzoek dan jongens. Dit artikel is een publicatie van International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM).

© International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM), alle rechten voorbehouden.

Is dolfijn halal?

Volgende dieren zijn wel halal : schapen, runderen, pluimvee, kamelen, paarden, wilde ezels, konijnen, egels, stekelvarkens, sprinkhanen, wormen in fruit, vogels en dieren die leven in de zee (met uitzondering van kikkers, palingen, krokodillen, zeeschildpadden, dolfijnen en haaien) (Bonne & Verbeke, 2008a).

Is mosselen halal?

Extra info over halal-voorschriften voor voeding – Het concept van ‘halal’ roept soms vragen op. Voor gezondheidsprofessionals en medewerkers van sociale voedselvoorzieningen is het niet altijd even duidelijk wat precies halal is en wat niet. Een belangrijke vraag is: hoe strikt moet je het concept ‘halal’ afbakenen.

 • Dit kan sterk verschillen van patiënt tot patiënt of van klant tot klant;
 • Kijk je ‘enkel’ naar de ingrediënten, bv;
 • geen gelatine op basis van varkensbeenderen, geen varkensvlees, geen alcohol … Of kijk je bv;
See also:  Steak Tartaar Welk Vlees?

ook naar het wel/niet halal zijn van de slachtingsmethode? Sommige moslims zullen rundvlees dat niet halal geslacht is wel eten, anderen niet. Vegetarische voedingsmiddelen zijn vaak interessant, omdat alle groenten, fruit, brood en andere graansoorten halal zijn.

(Specifieke soorten) zeevruchten zijn voor sommige moslims halal, voor anderen niet. Dat hangt af van welke leerschool binnen de islam zij volgen. Voorbeelden van deze zeevruchten zijn: mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabben.

Daarom is het ook hier belangrijk om in gesprek te gaan met de persoon voor jou en voorzichtig te polsen naar haar of zijn invulling van het opvolgen van de halal-voedingsvoorschriften.

Is Paarden vlees haram?

Voor moslims zijn zowel varkens- als paardenvlees haram, onrein en dus verboden kost.

Wat voor snoep mag een moslim?

Welk snoep mogen moslims? – Als alternatief kan rundergelatine worden gebruikt in snoepjes. Rundvleesgelatine is echter alleen geschikt voor moslims als de gelatine afkomstig is van een koe die volgens de islamitische voorschriften is geslacht. Een ander alternatief zijn snoepjes zonder gelatine.

Hoe weet je of iets halal is?

De term halal (letterlijk vertaald: rein/toegestaan) wordt gebruikt voor voedsel dat voldoet aan de Islamitische wetten. Tegenover halal staat haram (onrein/verboden). Dat geldt volgens de leer in ieder geval voor varkensvlees. Vlees dient aan bepaalde eisen te voldoen om halal te kunnen zijn, zoals eisen aan de wijze van slachten.

 • Dat houdt onder meer in dat het dier door een belijdende moslim met een scherp mes gesneden moet worden, met halssnede in een vloeiende beweging;
 • Dit wil niet zeggen dat het dier volledig bij bewustzijn is;

Meestal wordt er een omkeerbare verdoving gegeven. Indien dieren volledig onbedwelmd worden geslacht, moeten ze worden bedwelmd als ze binnen 40 seconden nog niet buiten bewustzijn zijn. Er houdt altijd een dierenarts van de NVWA toezicht op het snijden en om te zien of ieder dier binnen 40 seconden wordt bedwelmd.

Wat gebeurt er als je per ongeluk varkensvlees eet?

Waarom moet je geen varkensvlees eten? – Rood vlees zoals varkensvlees en met name bewerkt vlees zoals vleeswaren worden in verband gebracht met beroerte, diabetes type 2 en kanker. Eet vlees daarom met mate. Let verder op met het eten van rauw en verbrand vlees, want ook dit kan nadelig zijn voor je gezondheid.

Wat is haram en wat niet?

Halal ( Arabisch : حَلاَلْ : rein , toegestaan) is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is. Het tegenovergestelde is in niet-juridische termen haram (Arabisch: حَرَامْ : onrein, verboden). Het gaat hierbij zowel om handelingen als producten.

Hoeveel vlees eten islam?

Volgens de Koran mag je vlees eten, maar iedere dag is niet de bedoeling. Volgens de overlevering at de profeet Mohammed niet meer dan eenmaal per week vlees.