Waarom Is Er Zoveel Water Nodig Voor Vlees?

Waarom Is Er Zoveel Water Nodig Voor Vlees
Waarom Is Er Zoveel Water Nodig Voor Vlees Water is cruciaal in ons leven. We gebruiken het dagelijks en niet alleen voor ons eten en drinken. Water wordt ook gebruikt in vrijwel elk industrieel proces en  is onmisbaar voor de groei van planten en dieren. Hoewel 70% van het aardoppervlak bestaat uit water, is de hoeveelheid zoet water beperkt.

 1. Met ons consumptiepatroon hebben we invloed op de beschikbaarheid van water;
 2. Voor vrijwel alles wat we consumeren is water nodig;
 3. Dat geldt ook voor voedingsmiddelen, zoals vlees;
 4. De zogenoemde waterfootprint is een maat voor de impact die een product kan hebben beschikbaarheid van water;

Voor de waterfootprint van vlees worden verschillende getallen genoemd. Het Voedingscentrum, bijvoorbeeld, noemt twee cijfers voor rundvlees: een waterfootprint van 15. 000 liter per kilo als algemeen cijfer, naast 6. 500 liter voor Nederlands rundvlees. Wat betekent deze waterfootprint? Hoe kan het dat deze cijfers voor Nederlands vlees lager zijn? Is voor andere voedingsmiddelen dezelfde hoeveelheid water nodig als voor vlees? Wat is de waterfootprint? De waterfootprint van een product geeft weer hoeveel druk dit product legt op de watervoorziening, uitgedrukt in liters water per kilo product.

 • Dit beslaat op de hele productiecyclus, vanaf de ruwe grondstof tot aan het eindproduct ‘vlees’;
 • Voor de productie van vlees gaat het bijvoorbeeld om water, dat vleesbedrijven verbruiken voor hun productieproces, maar ook om drinkwater voor het vee op de boerderij en om water dat nodig is om voer voor de dieren te telen;

Groen, blauw en grijs water In de definitie van waterfootprint wordt onderscheid gemaakt tussen groen, blauw en grijs water. Groen water is regenwater in de bovenlaag van de bodem. Planten benutten dit voor hun groei. Groen water is het minst belastend voor de natuurlijke waterhuishouding.

 • Het verbruik van blauw en grijs water heeft een grotere impact;
 • Blauw water wordt opgepompt voor bijvoorbeeld irrigatie- of drinkwater;
 • Grijs water is water, dat nodig is voor een productieproces om vervuild water te verdunnen zodat de kwaliteit weer binnen de gestelde normen komt;

Voor blauw en grijs water wordt geput uit grondwater of oppervlaktewater. Een groot verbruik heeft invloed op de natuurlijke waterhuishouding. Als er teveel water wordt onttrokken, ontstaat een tekort. Bijna 90% groen water Het onderscheid tussen groen water enerzijds en blauw en grijs anderzijds relativeert de waterfootprint.

 1. Voor de productie van vlees komt 85 tot 87% van de waterfootprint voor rekening van groen water;
 2. Circa 5 tot 8% is blauw water en 5 tot 10% is grijs water;
 3. Voor rundvlees is de ‘totale’ waterfootprint het hoogst van alle dierlijke producten;

De productie van rundvlees is minder efficiënt dan van varkensvlees of kip. Het duurt langer tot een rund slachtrijp is; er is dus meer voer nodig per kilogram vlees. Bovendien eten runderen gras en andere ruwvoeders. Dit vergt per eenheid voederwaarde meer (groen) water dan het voer dat varkens en kippen krijgen.

 1. De hogere waterfootprint zit vooral in (het minst belastende) groen water;
 2. In de behoefte aan blauw en grijs water verschilt de rundvleesproductie niet veel van de varkens- of kippenvleesproductie;
 3. Intensieve veehouderijsystemen gebruiken meer voer en vergen meer blauw water;

Dit hangt echter af van de samenstelling van het voer. Met een duurzaam grondstofgebruik kunnen veevoerfabrikanten de waterfootprint beperken. Bron: Gerbens-Leenes, Mekonnen, Hoekstra, 2011 (A comparative study on the water footprint of poultry, pork and beef in different countries and production systems) Minder water voor Nederlands vlees Ten opzichte van het internationaal gemiddelde is de waterfootprint voor rund-, varkens- en kippenvlees in Nederland laag.

(zie tabellen) Dit is te danken aan de efficiëntie van de moderne Nederlandse veehouderijbedrijven. Deze gebruiken relatief weinig voer per kilogram geproduceerd vlees of per liter melk. Nederlandse veehouders behoren wat dit betreft tot de wereldtop.

Zo is de carbon footprint van Nederlands vlees relatief klein. (zie pagina carbon footprint). Ook het Nederlandse (kracht)voer draagt bij aan de lage waterfootprint. Dit bevat veel hergebruikte restproducten uit de levensmiddelenindustrie. Deze restproducten hebben een lagere waterfootprint dan grondstoffen, die speciaal voor het voer worden geteeld, zoals bepaalde granen.

Bijna 43 % van de grondstoffen die de Nederlandse diervoederindustrie gebruikt, zijn co-producten, zoals deze reststromen ook wel worden genoemd. Bron: Grondstoffenwijzer Nevedi 2019 Nederlands rundvlees als ‘bijproduct’ van de melkveesector  Voor het meeste Nederlands rund- en kalfsvlees geldt de bijzonderheid, dat sterk ‘in alles’ is verbonden met de grote zuivelsector.

Melkkoeien krijgen elk jaar een kalf, anders geven zij immers geen melk. Slechts een deel van deze kalveren kan een melkkoe worden. De overige kalveren krijgen een bestemming in de vleeskalver- of de vleesrundersector. Ook de (uitgemolken) melkkoeien worden aan het eind van hun productieve leven geslacht en leveren rundvlees.

 1. Volgens het CBS komt zo’n 96% van het Nederlandse rundvlees van runderen uit de zuivelsector;
 2. In termen van milieu efficiëntie is dat ‘dubbele doel’ veel gunstiger dan de vleesproductie op basis van runderen die uitsluitend voor het vlees worden gefokt;

Tabel 1: Waterfootprint vlees volgens Voedingscentrum.

 Product  Waterverbruik in liters  Per   Verhouding % *) groen-blauw-grijs
 Rundvlees  1. 500 100 gram 90-5-5
 Nederlands rundvlees  650 100 gram 87-8-5
 Varkensvlees  600 100 gram 81-8-11
 Nederlands varkensvlees  440 100 gram 85-5-10
 Kip  340 100 gram 81-7-12
 Nederlandse kip  180 100 gram 86-4-10

Bron: Voedingscentrum. nl *) Bron: P. Gerbens-Leenes, M. Mekonnen, A. Hoekstra. A comparative study on the water footprint of poultry, pork and beef in different countries and production systems, 2011 Tabel 2. Waterfootprint vlees (liters/kg) uitgesplitst naar groen, blauw en grijs water: internationaal gemiddeld en specifiek voor Nederlandse vee- en vleessector: intensieve productiemethoden hebben een kleinere footprint.

Wereldwijd gemiddelde*) Nederland *)
Graz. Mixed Ind. Mixed Ind.
Kippenvlees
Groen water 7. 919 4. 065 2. 337 1. 509 1. 548
Blauw water 734 348 210 76 78
Grijs water 718 574 325 161 165
totaal 9. 371 4. 987 2. 872 1. 746 1. 791
varkensvlees
Groen water 7. 660 5. 210 4. 050 3. 653 3. 776
Blauw water 431 435 487 302 233
Grijs water 632 582 687 451 427
totaal 8. 723 6. 227 5. 224 4. 406 4. 436
Rundvlees
Groen water 21121 14. 803 8. 849 10. 319 3. 934
Blauw water 465 508 683 758 346
Grijs water 243 401 712 664 225
totaal 21. 829 15. 712 10. 244 11. 741 4. 505

*) Grazing, mixed, industrial: zeer extensief, gemengd, intensief. In Nederland komen intensieve systemen het meest voor. Bron: P. Gerbens-Leenes, M. Mekonnen, A. Hoekstra. A comparative study on the water footprint of poultry, pork and beef in different countries and production systems, 2011 Waterverbruik eiwitrijke voedingsmiddelen Vergeleken met de meeste plantaardige voedingsmiddelen heeft vlees een grotere waterfootprint.

 1. Er zijn tussen plantaardige voedingsmiddelen grote verschillen;
 2. Vaak geldt, dat voedingsmiddelen met een hoge voedingswaarde meer water nodig hebben;
 3. Voedingsmiddelen die veel eiwitten en/of vetten bevatten, hebben doorgaans een hogere watervoet afdruk;
See also:  Welk Rookhout Voor Welk Vlees?

Dat zijn – naast vlees – eieren, peulvruchten, noten en bepaalde vruchten zoals avocado. In tabel 3 staan een aantal voorbeelden, waarbij de waterfootprint niet alleen per kg product, maar ook per gram eiwit en per gram vet zijn weergegeven. Tabel 3. Waterfootprint*) in liters per kilo product, per kcal, per gram eiwit en per gram vet.

waterfootprint liter/kg water footprint naar voederwaarde
groen blauw grijs totaal liter/kcal liter/g eiwit liter/ g vet
   
Sugargewassen 130 52 15 197 0,69 0,0 0,0
Groenten 194 43 85 322 1,34 26 154
Starchy roots 327 16 43 387 0,47 31 226
Fruit 726 147 89 962 2,09 180 348
granen 1. 232 228 184 1. 644 0,51 21 112
oliegewassen 2. 023 220 121 2. 364 0,81 16 11
peulvruchten 3. 180 141 734 4. 055 1,19 19 180
Noten 7. 016 1367 680 9. 063 3,63 139 47
Melk 863 86 72 1. 020 1,82 31 33
Eieren 2. 592 244 429 3. 265 2,29 29 33
Kippenvlees internationaal *) 3. 545 313 467 4. 325 3,00 34 43
Boter 4. 695 465 393 5. 553 0,72 0,0 6,4
Varkensvlees internationaal *) 4. 907 459 622 5. 988 2,15 57 23
schapen-/geitenvlees internationaal 8. 253 457 53 8. 763 4,25 63 54
Rundvlees internationaal *) 14. 414 550 451 15. 415 10,19 112 153

*) De waterfootprint in deze tabel betreft wereldwijde gemiddelden. De waterfootprint van Nederlands vlees ligt beduidend lager dan het gemiddelde. Bron: Ecosystems, 2012, Mesfin M. Mekonnen* and Arjen Y. Hoekstra, A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products Efficiënter en schoner Voor de productie van voedingsmiddelen is water nodig.

Uitgedrukt in liters water per kilo product is voor vlees meer water nodig dan voor plantaardige producten. Dat betekent niet dat vleesproductie in alle gevallen zomaar kan worden vervangen. Zo is er landbouwgrond die niet geschikt is voor het verbouwen van granen of andere plantaardige voedingsmiddelen, maar wel voor gras waarop vee kan grazen.

Verder levert het begrazen van natuurgebieden ook een bijdrage aan het onderhoud en behoud van waardevol landschap. Om de impact op de natuurlijke waterkringlopen te beoordelen is vooral het verbruik van blauw en grijs water van belang. Dat is voor vlees maar een fractie van de totale waterfootprint.

Nederlands vlees heeft ten opzichte van vlees uit andere landen een bescheiden waterfootprint. Dat is vooral te danken aan de efficiëntie van de productie op de moderne Nederlandse bedrijven. Duurzaamheid is een heel belangrijk thema in de Nederlandse vee- en vleessector.

Door aandacht te besteden aan energiebesparing en verlaging van de emissie van broeikasgassen, wordt de productie steeds schoner. Ook op het gebied van waterverbruik zijn in de slachterijen volop ontwikkelingen gaande. Er worden waterbesparende technieken ingezet en bedrijven hebben geïnvesteerd in betere technieken om water te zuiveren.

Hoeveel water is er nodig voor vlees?

Hoeveel water gebruiken de producten?

Product Waterverbruik in liters Per eenheid
Rundvlees 1. 500 100 gram
Nederlands rundvlees 650 100 gram
Varkensvlees 600 100 gram
Nederlandsvarkensvlees 440 100 gram

.

Hoeveel liter water is er nodig om een biefstuk te maken?

We gebruiken veel meer water dan de meeste mensen denken en het gaat de verkeerde kant op. Hoeveel water kost het produceren van een product of dienst? Schrikbarend veel in sommige gevallen. Een kilo biefstuk kost 15. 000 liter water, een spijkerbroek 8. 000 en een kopje koffie zo’n 130 liter.

Hoeveel water om te douchen?

Gemiddeld waterverbruik – Gemiddeld gebruiken Nederlanders 127,5 liter water kraanwater per dag. Omgerekend zijn dat 13 emmers vol. Het gebruik is vooral terug te zien bij het nemen van een douche of een toiletbeurt. Per minuut gebruikt u ongeveer 6 liter water per minuut.

Dit gebruik is wel afhankelijk van de douchekop. Bij een waterbesparende douchekop gebruikt u uiteraard minder water per minuut van bij een regendouche. Een regendouche kan soms wel een gebruik hebben van 15 liter per minuut.

In totaal verbruikt u bij een regendouche zo’n 40 liter water. Toch lekker een bad nemen? Dan gebruikt u gemiddeld 120 liter water. Hieronder een tabel om een beter beeld te geven van het gemiddelde waterverbruik per douche.

 Duur Normale douche Regendouche
 1 minuut 6 liter 15 liter
 5 minuten 30 liter 75 liter
 10 minuten 60 liter 150 liter
 30 minuten 180 liter 450 liter

.

Wat is er nodig voor 1 kilo vlees?

Besparing 1366 liter water – Voor de productie van vlees is een heleboel water nodig, met name voor de teelt van veevoer. Natuur en Milieu stelt dat de vleesindustrie verantwoordelijk is voor 8 procent van het totale waterverbruik. Wel verschilt de watervoetafdruk per vleessoort.

 • Rundvlees staat bovenaan, voor een kilo is er 15;
 • 500 liter water nodig;
 • Voor een kilo varkensvlees is 6000 liter nodig en voor kippenvlees 4300 liter;
 • Natuurlijk vereist de productie van plantaardige gewassen ook water, maar dit is aanzienlijk minder dan voor vlees;

De Vlees Atlas laat zien dat er voor 1300 calorieën in de vorm van graan, zo’n 500 liter water nodig is. Hetzelfde aantal calorieën in de vorm van vlees kost zo’n 4000 liter water. Onderzoeksbureau CE Delft stelt dat er per persoon gemiddeld 58 kilo vlees wordt geconsumeerd, oftewel 159 gram per dag.

Hoeveel water is er nodig voor 1 blikje cola?

Ter vergelijking: een blikje cola is 208 liter water, een snee brood is 44 liter en 200 gram aardappelen vragen 34 liter. Rundvlees steekt er dus met kop een schouders bovenuit. Een overzicht van de gemiddelde globale watervoetafdruk per product vind je in de tabel hieronder.

Hoeveel water nodig voor 1 kilo avocado?

Voor het kweken van een kilo avocado’s is gemiddeld bijna 1. 300 liter nodig. Dat is veel; een kilo mango’s kost bijvoorbeeld ongeveer 370 liter water en voor een kilo bananen is maar 84 liter nodig.

See also:  Waar Komt Vlees Vandaan?

Welk dier drinkt het meeste water?

Water is de voorwaarde voor leven op aarde. Het is een onmisbare bouwsteen en het maakt de reacties en bewegingen in een organisme mogelijk. Levende organismen bestaan in de regel uit zeker 50% water. Weefsel kan best tegen een zekere mate van uitdroging, maar als het te veel wordt, houden de chemische en biochemische reacties ermee op.

Op het land levende dieren staan voor de bijzondere uitdaging dat ze naast het vocht dat via de urine en ontlasting verdwijnt, bijna ook altijd vocht kwijtraken door verdamping via hun huid enluchtwegen.

Hoe warmer en droger de leefomgeving, des te groter is de verdamping. Dieren kunnen hun vochtverlies compenseren door vochthoudend voedsel in te nemen en natuurlijk door te drinken. De meeste oververhitte dieren raken ook extra veel vocht kwijt doordat ze hijgen of zweten; ze koelen daardoor wel af, maar de afdrijving van vocht kost ook veel energie.

De olifant is het allergrootste landdier op aarde en al heeft hij met zijn logge lichaam een vrij beperkt oppervlak, toch verliest hij grote hoeveelheden vocht door verdamping, onder meer omdat hij vaak in warme en droge gebieden leeft.

Een olifant kan meer dan 200 liter water per dag drinken. Dat doet hij door 5 tot 10 liter water per keer in zijn slurf op te zuigen en vervolgens in zijn bek te spuiten. Een olifant die echt veel dorst heeft, kan in een paar minuten meer dan 100 liter water drinken, maar meestal doet hij wel een hele dag over zo’n grote hoeveelheid.

Hoeveel water is er nodig voor 1 kilo eieren?

Beeld: emanoo – photocase. com – Elk jaar op 22 maart vieren we Wereldwaterdag. Onze behoefte aan (proper) water is er op al die jaren echter niet kleiner van geworden, ons verbruik ook niet. Hoe zit dat in de land- en tuinbouw? Water in de land- en tuinbouw Dieren en planten hebben water nodig om te overleven, net als wij.

Het water dat land- en tuinbouwers aan hun dieren en gewassen te drinken geven, vormt het direct watergebruik van de sector. Verder heeft ze echter water nodig om voeder, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, enzovoort te produceren, en water om geoogste producten, stallen, tractors, melktanks, enzovoort schoon te maken.

Maar hoeveel? Enkele cijfers op een rij. Hoeveel drinken dieren en gewassen?

 • Koe: een koe drinkt 80 tot 100 liter water per dag, afhankelijk van haar gewicht, voeding, melkgift, enzovoort. Als het erg warm is, kan dit zelfs oplopen tot 150 liter per dag.
 • Paard: een paard op stal drinkt zo’n 37 liter per dag, maar een paard in de wei drinkt minder. Dit omdat vers gras ook vocht aanlevert.
 • Varken: een big drinkt per dag ongeveer 10 procent van zijn/haar gewicht aan water. Een kleine big van 10 kilogram drinkt bijvoorbeeld 1 liter per dag, en een big van 30 kilogram 3 liter. Een volgroeid varken drinkt in verhouding minder. Voor 120 kilogram gewicht drinkt een varken bijvoorbeeld 5 tot 6 liter water per dag.
 • Kip: kippen hebben ongeveer een kwart liter water per dag nodig. Een vleeskip drinkt zo in haar hele leven 6,5 liter water op.
 • Schaap: een schaap drinkt tussen de 4 en 15 liter water per dag, en rammen drinken meer dan ooien. Een lammetje drinkt zo’n 0,6 liter water per dag.
 • Geit: een volgroeide geit drinkt zo’n 2 liter water per dag.
 • Moestuin: een goed gevuld groenteveld van 10 m² heeft zo’n 60 liter water nodig per dag. Hoe meer bladgroei er is, hoe meer water het veld nodig heeft.
 • Tomaat: voor de productie van een tomaat heeft een teler zo’n 32 liter water nodig (in totaal, niet per dag!).
 • Aardappel: een aardappel heeft zo’n 3 liter water per week nodig.
 • Kolen: kolen hebben ongeveer 4 liter water per week nodig, broccoli iets meer (4-5 liter).
 • Komkommer: een komkommerplant consumeert 6 of meer liter water per dag.
 • Appels en peren: appel- en perenbomen hebben ongeveer 200 liter water per dag nodig om vruchten te produceren. Tijdens het groeiseizoen drinken ze meer dan tijdens het bloei- en rustseizoen.

Water footprint Moeilijker om je in te beelden dan de hoeveelheid water die land- en tuinbouwers aan hun dieren en gewassen geven, is de hoeveelheid water die gebruikt wordt om voedergewassen te telen, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en andere hulpstoffen te produceren, stallen en materiaal schoon te maken, enzovoort. Dit wordt dan ook het indirect waterverbruik van de land- en tuinbouw genoemd. Samen met het direct waterverbruik én het water dat in het proces vervuild wordt, bepaalt dit de water footprint van de sector. (Meer info over de manier waarop die berekend wordt, vind je hier.

)  Enkele water footprints van plantaardige en dierlijke producten vind je hieronder. Let wel: dit zijn wereldwijde gemiddelden, terwijl er grote verschillen zijn in de water footprint van de specifieke producten tussen de regio’s.

(Meer water footprints vind je hier. )

 • Rundvlees: 15. 415 liter water per kilogram, waarvan 99 procent veroorzaakt wordt door de productie van voeders. De exacte footprint van een stukje rundvlees is echter sterk afhankelijk van de manier waarop het geproduceerd wordt, waar het geproduceerd wordt, de voeders waarmee het dier gevoed wordt en waar die voeders geproduceerd worden.

  In tegendeel tot wat vaak gedacht wordt, is de water footprint van rundvlees afkomstig van de intensieve veehouderij kleiner dan die van rundvlees afkomstig van de extensieve veehouderij (graasbeheer of een gemengd systeem).

  In de intensieve veehouderij is het gebruik van blauw (oppervlakte- en grondwater) en grijs water (afvalwater) over het algemeen echter groter dan in de extensieve veehouderij, en waterschaarste en –vervuiling zijn nu net meer gerelateerd aan blauw en grijs water dan aan groen water (hemelwater). )  

 • Varkensvlees: 5. 988 liter water per kilogram.
 • Gevogelte: 4. 325 liter water per kilogram.
 • Eieren: 196 liter water per ei (60 gram), 3. 300 liter per kilogram. Uitgedrukt per gram eiwit is dat 29 liter.
 • Koemelk: 255 liter water per glas van 250 ml of 1020 liter per kilogram. Uitgedrukt per gram eiwit is dat 31 liter. Opnieuw is de plaatselijke water footprint van melk echter afhankelijk van de manier waarop de koeien gehouden worden, het voeder dat ze krijgen, enzovoort.
 • Kaas: 3. 178 liter water per kilogram.
 • Appel: 822 liter water per kilogram.
 • Brood (van tarwe): 1. 608 liter water per kilogram. Tarwe heeft een water footprint van 1. 827 liter per kilogram. In West-Europa is die footprint echter veel kleiner dan het wereldwijde gemiddelde.
 • Aardappelen: 287 liter water per kilogram.
 • Kool: 237 liter water per kilogram.
 • Tomaat: 214 liter water per kilogram, of 50 liter per tomaat (250 gram).
 • Komkommer en pompoen: 353 liter water per kilogram.
 • Peulvruchten: 19 liter water per gram eiwit.
 • Sla: 237 liter water per kilogram. Ook hier zijn de verschillen tussen de regio’s echter groot. In China en de Verenigde Staten bijvoorbeeld (de twee grootste producenten) is de water footprint van sla respectievelijk 290 en 110 liter per kilogram.

Over het algemeen wordt gesteld dat dierlijke producten per ton of kilogram een grotere water footprint hebben dan plantaardige producten. Dat geldt ook wanneer de water footprint wordt uitgedrukt per kilocalorie, gram eiwit, gram vet, enzovoort. Met uitzondering van boter: uitgedrukt per gram vet heeft dat product een kleinere water footprint dan oliehoudende gewassen. Een tabel waarin de water footprint van enkele producten per kilogram, kilocalorie, gram eiwit en gram vet wordt vergeleken, vind je hier. .

Hoeveel water is er nodig voor 1 kilo kaas?

Ga naar inhoud Milieu Admin 2020-10-21T16:14:12+01:00

 • Waarom Is Er Zoveel Water Nodig Voor Vlees

Van de veeteelt voor vlees is inmiddels algemeen bekend dat het een grote impact heeft op het milieu. Dat dit ook voor zuivel geldt, is minder bekend. Vooral de ‘voetafdruk’ van kaas, waar zo’n 10 liter melk voor nodig is per kg , is hoog. Meer dan de helft van alle koemelk in Nederland wordt gebruikt om kaas te maken. De gehele vee-industrie zorgt voor 15% van de totale uitstoot van broeikasgassen, waarvan ongeveer 4% afkomstig is uit de zuivelindustrie.

De teelt van gewassen voor veevoer en het transport ervan, zorgt voor uitstoot van broeikasgassen (CO₂). Verder stoten ook de koeien zelf schadelijke gassen uit: maag- en darmgassen die methaan bevatten (21 keer schadelijker dan CO₂) en mest waar lachgas uit vrijkomt (310 keer schadelijker dan CO₂).

Er is in Nederland een uitstoot van ongeveer 1,2 kg CO₂-eq per kg koemelk. Voor kaas betekent dit een uitstoot van 8,9 CO2-eq per kg. Voor bijvoorbeeld sojamelk is dit slechts 0,6 kg CO₂-eq. Het produceren van sojamelk in plaats van koemelk voorkomt dus 50% van de uitstoot.

Om een koe 1 liter melk te laten produceren is er 1050 liter water nodig. Voor sojamelk is maar 297 liter nodig. Omdat er meerdere liters melk nodig zijn voor 1 kg kaas, is er zelfs 5060 liter water nodig om 1 kg kaas te maken.

Aangezien bijna twee derde van de wereldpopulatie in gebieden wonen waar waterschaarste heerst (en verwacht wordt dat dit de komende decennia alleen maar erger gaat worden) is dit niet alleen erg milieuonvriendelijk, maar draagt het ook bij aan mensenleed.

Voordat de melkklieren van een koe moedermelk aanmaken, moet zij – naast het baren van een kindje – veel eten. Ongeveer 20% van haar voer bestaat uit vers gras, 70% ruw voer (hooi en mais) en daarnaast krijgen ze nog rond de 1.

800 kilo krachtvoer per jaar. [6,7] Dit krachtvoer is onder andere samengesteld uit soja. De Nederlandse melkveehouderij gebruikt jaarlijks ongeveer 350 miljoen kilogram sojaboon-equivalenten als veevoer. De meeste soja die gebruikt wordt in krachtvoer komt uit Zuid-Amerika.

 1. In Nederland en andere Europese landen wordt soja geteeld, maar deze soja is vaak duurder en wordt daardoor bijna alleen maar voor menselijke consumptie gebruikt;
 2. De sojabonen voor sojamelk komen niet uit Zuid-Amerika;

Voor de productie van zuivel wordt ongeveer 400 vierkante meter land gebruikt per Nederlander. Voor de productie van 1 liter koemelk is ongeveer 9 m2 land nodig, terwijl voor de meeste plantaardige zuivelvervangers tussen de 0 en 1 m2 nodig is per liter drank.

 • Veel van het landoppervlak dat gebruikt wordt voor Nederlandse koeien is grasland;
 • Dit wordt ruim bemest met (kunst)mest en dat zorgt voor extra uitstoot van broeikasgassen;
 • Weilanden zijn niet alleen in gebruik om de koeien op te laten grazen, steeds meer koeien worden binnen gehuisvest ;

Doordat er zo veel land gebruikt wordt voor de productie van gras blijft er veel minder ruimte over voor natuur en meer biodiversiteit. Ook voor andere dieren die in de zuivelindustrie gehouden worden, zoals schapen en geiten, geldt een hoog waterverbruik en uitstoot van broeikasgassen.

Hoeveel water voor 1 kg tarwe?

1 kg tarwebloem: 590 liter water.

Wat is er nodig voor 1 biefstuk?

Als je je zorgen maakt over hoeveel water je verbruikt, kun je misschien beter stoppen met het tellen van de seconden die je onder de douche staat en in plaats daarvan je aandacht richten op wat je eet. – Hier zijn 10 schokkende cijfers die de enorme impact duidelijk maken van het eten van vlees op waterverbruik – iets wat vaak vergeten wordt: 1. Als je vlees eet, ben je gemiddeld verantwoordelijk voor het verbruik van 15. 000 liter water per dag. 2. Er is het equivalent van 50 badkuipen water voor nodig om slechts één biefstuk te produceren. 3. Je bespaart meer water door 450 gram rundergehakt te laten staan dan door twee maanden lang niet te douchen. 4. De Verenigde Naties hebben de veehouderij bestempeld als “een belangrijke speler in het toenemende watergebruik” en “waarschijnlijk de grootste bronsector van waterverontreiniging”. 5. Het er ongeveer 1. 790 liter water voor nodig om 1 kilo tarwe te verbouwen. Voor 1 kilo rundvlees is er meer dan vijf keer zoveel water nodig. 6. Dieren die voor voedsel worden gehouden, produceren meer dan 10 keer zoveel uitwerpselen als de hele menselijke bevolking, en een groot deel daarvan komt in de waterwegen terecht. 7. Als je stopt met het eten van vlees krimpt je watervoetafdruk met bijna 60 procent. 8. Het houden van dieren voor voedsel verspilt kostbare grondstoffen, deels vanwege al het extra water dat ervoor nodig is om gewassen voor veevoer te telen. 9. Uit onderzoek gepubliceerd door The American Journal of Clinical Nutrition is gebleken dat er voor het dieet van een vleeseter 14 keer meer water nodig is dan voor dat van een vegetariër. 10. Mensen drinken wereldwijd dagelijks bijna 20 miljard liter water. Koeien die worden gehouden voor vlees en zuivelproducten drinken ongeveer acht en een half keer zoveel. .